Budowa w formule PPP

0
553
Reklama

Burmistrz Podkowy Leśnej ma pomysł, jak w krótkim czasie uporać się z kosztowną budową dróg na terenie miasta. Wymagałoby to zaangażowania znacznych środków, których w kasie miasta na tak duże przedsięwzięcie nie wystarczy.

Pomysłem na szybkie i sprawne załatwienie budowy dróg ma być realizacja inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), które ma być remedium na brak możliwości realizacji tych zadań przy pomocy jedynie własnych możliwości finansowych miasta.

Pomysł jest nowatorski i odważny, dlatego wymagał on konsultacji społecznych. W tym celu 11 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego doradcy Kancelarii Dentons – mec. Jakub Sikora i mec. Tomasz Korczyński wyjaśnili mieszkańcom zasady i korzyści płynące z realizacji inwestycji w formule PPP.

Czym jest PPP?

Reklama

Formuła PPP jest bardzo popularna na całym świecie, zwłaszcza w sektorze budowy dróg. W Polsce jest jeszcze bardzo mało popularna, aczkolwiek zmiana polityki rządu w tym zakresie zmierza w kierunku zwiększenia ilości, skali i efektywności inwestycji z zaangażowaniem środków prywatnych. W sierpniu ub.r. prezydent podpisał nowelizację ustawy która ma stymulować rozwój inwestycji w tej formule.

Co to jest PPP? Najprościej rzecz ujmując, partnerstwo publiczno-prywatne jest to współpraca sektora publicznego i prywatnego w sferze usług publicznych, polegająca na wykorzystaniu kapitału, wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego do realizacji inwestycji i usług publicznych. Inwestycje w formule PPP będą coraz częściej wykorzystywane  w realizacji publicznych projektów infrastrukturalnych.

Realizacja inwestycji w tej formule daje samorządom możliwość bardziej efektywnego wdrażania projektów, przy innym podziale ryzyk i obowiązków niż ma to miejsce w tradycyjnym modelu realizacji zamówień publicznych. Daje to również możliwość pozabilansowej realizacji wielu inwestycji jednocześnie, co umożliwia skierowanie publicznych środków na inne cele.

Sektorowi prywatnemu natomiast umożliwia to wprowadzenie innowacji w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury publicznej. Daje to również możliwość dobrego lokowania posiadanego kapitału.

Korzyści muszą być obustronne

Umowy w formule PPP podpisywane są na długi okres i na ogół zakładają, że prywatny partner po zaprojektowaniu i wybudowaniu dróg z własnych środków będzie je utrzymywał przez ustalony okres, np. 30 lat. W zamian miasto zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych opłat za dostępność do zrealizowanej inwestycji. Jest to pewna forma kredytowania zadań publicznych przez sektor prywatny, z innym jednak zakresem obowiązków i odpowiedzialności niż ma to w przypadku kredytów bankowych. Praktyka pokazuje, że inwestycje w formule PPP są o ok. kilkanaście procent tańsze niż realizowane w tradycyjnej formie. Realizacja inwestycji w tej formule nie wiąże się z wprowadzeniem dla mieszkańców opłat za użytkowanie.

Formuła PPP wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem na najbliższą przyszłość. Środki unijne będą się bowiem kurczyły, dostęp do krajowych jest ograniczony, więc PPP wydaje się dobrym rozwiązaniem tego problemu. W Polsce to nowatorskie rozwiązanie, natomiast w wielu krajach Europy Zachodniej poziom inwestycji w formule PPP sięga 64% wszystkich inwestycji.

Nadzieja dla Podkowy?

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział wielu mieszkańców, radnych Podkowy Leśnej, a także przedstawicieli władz i mieszkańców Milanówka, którzy mają podobne problemy.

– Mam świadomość, że temat jest skomplikowany i zbyt złożony dla osób, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, a już na pewno dla wszystkich, którzy głoszą tezy opierając swoją wiedzę na wyszukiwarce w Internecie (bądź są wyznawcami „spiskowej teorii dziejów”), dlatego też podjąłem wyzwanie, by na spotkaniu wraz z fachowcami wytłumaczyć formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, niestety nie do końca to się udało z wyżej wymienionych powodów. Na szczęście od kilku uczestników spotkania dostałem wiadomości motywujące do dalszego działania. I to daje zawsze iskrę i nadzieję, że objęta przeze mnie droga rozwiązywania podkowiańskich problemów jest jak najbardziej słuszna. Także wraz z radnymi działamy dalej, aby wszystkim nam żyło się lepiej w naszym wspaniałym mieście ogrodzie – powiedział burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński.

Podkowiańskiemu eksperymentowi wszyscy będą się bacznie przyglądali, bo niedługo może to być najlepszy sposób na finansowanie publicznych zadań inwestycyjnych. A jak wiadomo, doświadczenie najbezpieczniej zdobywa się na skórze sąsiada.

Ostateczny kształt współpracy zależy od szczegółowych ustaleń między stronami. Samorząd Podkowy Leśnej prowadzi wstępne rozmowy z partnerem, który wyraził wolę współpracy na tych zasadach. Rozmowy nie będą łatwe, ponieważ władze Podkowy nie mogą dopuścić do tego, aby ucierpiał na tym interes publiczny, zaś prywatny partner musi widzieć w tym pewien interes inwestycyjny. Jeżeli uda się wynegocjować warunki satysfakcjonujące obie strony, być może będziemy świadkami realizacji inwestycji w tej nowatorskiej formule w Podkowie Leśnej.

Reklama