Żółwińska zamknięta

0
304

Prace wstępne przy przebudowie ulicy Żółwińskiej w Owczarni dobiegły końca i wykonawca przystąpił do realizacji zadań wymagających zamknięcia ulicy dla ruchu.

Ulica Żółwińska przebudowywana jest na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej. Zakres prac inwestycji obejmuje budowę jezdni o szerokości 6 m z nakładką bitumiczną, wykonane zostaną pobocza z kruszywa, zjazdy i dojścia do posesji a także infrastruktura drogowa uspokajająca ruch – próg zwalniający przy placu zabaw oraz wyniesienie skrzyżowania z ulicą Piastowską. W drugim etapie inwestycji zaplanowana jest naprawa nawierzchni ulic Łokietka i Żółwinskiej oraz Mieszka I w rejonie przejazdu przez tory kolejki WKD.

Prowadzony obecnie etap przebudowy ulicy, związany jest z koniecznością zamknięcia przez wykonawcę ruchu kołowego na odcinku prowadzonych robót. Umożliwiony będzie jedynie dojazd mieszkańców Żółwińskiej do posesji. Ruch kołowy, w tym komunikacja autobusowa, skierowany został na objazd ulicami Kazimierzowską, Projektowaną, Książenicką i Grodziską.

Zakończenie prac na ul. Żółwińskiej przewidywane jest na połowę lipca br.