Zmiana wynagrodzeń nauczycieli

0
484
Reklama

Nauczyciele placówek oświatowych z Piastowa mogą liczyć na większy dodatek motywacyjny. Od 1 września będzie on wynosił 7,5% poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Szkoła pełni ważne miejsce w życiu człowieka. Niejednokrotnie wracamy wspomnieniami do lat szkolnych, ponieważ wtedy nawiązywaliśmy pierwsze przyjaźnie, kształtował się nasz światopogląd, poznawaliśmy otaczającą nas rzeczywistość. Ważną rolę w procesie edukacji odgrywają nauczyciele. To od nich w dużej mierze zależy, czy w dzieciach pojawi się iskra zainteresowania przedmiotem. Nauczyciele walczą o godne warunki pracy. W ostatnim czasie słyszymy o żądaniach podwyżek dla pedagogów. Związki zawodowe i przedstawiciele nauczycieli spotykają się i rozmawiają z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W niektórych miastach doszło nawet do protestów nauczycieli. Taka sytuacja miała miejsce w Piastowie. Przed feriami w kilku placówkach część nauczycieli poszła na zwolnienia lekarskie, co komplikowało pracę jednostek. Władze Piastowa postanowiły wprowadzić zmiany w finansowaniu oświaty. Od 1 września dodatek motywacyjny dla nauczycieli wzrośnie do 7,5% poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden etat nauczyciela. Warto zaznaczyć, że to powrót sprzed stanu na grudzień 2011 roku, kiedy obniżono pulę dodatków dla pedagogów.

Władze Piastowa podkreślają, że oświata stanowi jeden z najważniejszych obszarów ich uwagi. W 2018 roku na wynagrodzenia nauczycieli z budżetu miasta wydano prawie 30 mln zł, w tym zaplanowano ponad 34 mln zł. Miasto podkreśla, że subwencja oświatowa nie pokrywa całości potrzebnych środków, a jak podają urzędnicy – zaledwie ok. 45%. W związku z tym pozostała część musi zostać dołożona z własnej kieszeni.

Reklama

Zmiany, które zostaną wprowadzone od 1 września br., wiążą się z kosztami rzędu 110 tys. zł dla miasta. W kolejnych latach ma to być już ponad 330 tys. zł.

Reklama