Wyremontują Dom Kultury

0
377

Urząd Gminy otrzymał dofinansowanie na remont Domu Kultury w Żabiej Woli.

W ramach konkursu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” gminy mogły ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie mogło wynosić do 63,63% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 500 tys. zł.

– Są to środki, dzięki którym uda się tchnąć nowe życie w mazowieckie zabytki. Zależało nam, aby wesprzeć te obiekty, które potrzebują natychmiastowego remontu lub renowacji – podkreślił podczas podpisywania umów marszałek Adam Struzik.

Mazowieckie gminy uzyskały w sumie 3,6 mln zł.

Wsparcie można było otrzymać na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym m.in. świetlice, domy kultury a także kształtowanie przestrzeni.

– Niestety stan techniczny wielu zabytków jest zły. A często są to budynki czy przestrzenie, które na co dzień służą lub mogłyby służyć mieszkańcom np. jako domy kultury czy miejsca spotkań. Chcielibyśmy, aby ich potencjał nie został zaprzepaszczony, a mieszkańcy i turyści mogli z nich w pełni korzystać. Dlatego tak ważne jest, aby zostały one odpowiednio zabezpieczone – mówiła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Gmina Żabia Wola na remont zabytkowego dworu klasycystycznego, pełniącego funkcję Domu Kultury, otrzymała 344 408 zł dofinansowania.