Wybrali rekreację

0
475
Reklama

Urząd Miasta opublikował wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020 w Podkowie Leśnej.

W tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego zgłoszono siedem projektów. Dwa z nich zostały odrzucone na etapie formalnym, kolejny nie przeszedł pozytywnie weryfikacji merytorycznej. Ostatecznie mieszkańcy mogli zagłosować na jeden z czterech projektów. Pierwszy z nich zakładał rewitalizację terenu wokół szkoły przy ul. Jana Pawła II, ustawienie mebli miejskich i gęste nasadzenia zieleni. Szacunkowy koszt projektu wynosił 100 000 zł. Drugim pomysłem była modernizacja skateparku i doposażenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w fotele wiszące. Koszt realizacji szacowano na 18 500 zł. Kolejny projekt zakładał ustawienie w przestrzeni miejskiej tablic z wierszami o lipie i jej znaczeniu w ojczystej kulturze – tu estymowana kwota wynosiła 75 000 zł. Ostatni z zakwalifikowanych projektów dotyczył renowacji i zabezpieczenia figury Matki Boskiej, stojącej u zbiegu Parkowej i Bluszczowej. Prace nad zabytkową rzeźbą wyceniono na 55 000 zł.

W trzecim tygodniu września cztery wyłonione projekty zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Każdy mógł oddać głos na maksymalnie trzy propozycje. Do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 428 ważnych kart do głosowania. Zdecydowaną przewagą wygrał projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, czyli rewitalizacja terenu przy ul. Jana Pawła II. Pomysł poparło 214 głosujących. Na drugim miejscu, ze 148 głosami, uplasowały się tablice z fragmentami poezji. 147 głosów oddano na modernizację skateparku, zaś za renowacją figury Matki Boskiej opowiedziało się 46 głosujących.

Budżet Obywatelski 2020 został zaplanowany w wysokości 100 000 zł, zwycięski projekt najprawdopodobniej pochłonie zatem całą zakładaną kwotę.

Reklama

Zaplanowane środki zostaną teraz wpisane do budżetu miasta na przyszły rok. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, którego oferta zmieści się w zakładanej sumie, projekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do końca 2020 r.

Reklama