Wolności już przejezdna

0
134

Dobiegają końca prace przy budowie ul. Wolności w Parzniewie. Nowa droga spina ulice Przyszłości i Solidarności, dając mieszkańcom alternatywę dla dojazdu ul. Działkową.

Budowa nowej ulicy rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Udało się wówczas zrealizować pierwszy etap prac – powstał odcinek łączący ul. Solidarności i Młodości. Druga część prac objęła budowę jezdni, ronda, chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Przyszłości. Na całej długości drogi wykonano także kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, a także przebudowano sieć energetyczną. W projekcie znalazły się również 74 miejsca parkingowe (w tym 2 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami). Licząca blisko 1 km nowa ulica została już oddana do użytku.

Kolejny etap prac drogowych w Parzniewie będzie należał do samorządu powiatowego

– Inwestycja zrealizowana została z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa pomiędzy gminą Brwinów a wojewodą mazowieckim o dofinansowanie zadania  „Budowa ulicy Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141W i 3124W” została zawarta 23 października 2019 r. – informuje magistrat. – Gmina Brwinów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 119 596 zł. Całkowity łączny koszt budowy ul. Wolności uwzględniający realizację zarówno I, jak i II etapu inwestycji wraz z kosztem pełnienia nadzorów inwestorskich wyniósł 6 597 842,89 zł.

Wzdłuż ul. Wolności pojawiły się także nowe nasadzenia – pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa posadzili tu 21 platanów.

Kolejny etap prac drogowych w Parzniewie będzie należał do samorządu powiatowego. Starostwo wkrótce rozpocznie rozbudowę ul. Solidarności na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Działkowej. Jesienią inwestycja otrzymała zezwolenie na realizację (ZRID), aktualnie trwają ustalenia do projektu.