reklama
Strona główna Aktualności Warszawa+ coraz bliżej Piastowa

Warszawa+ coraz bliżej Piastowa

0
Fot. Urząd Miejski w Piastowie

Piastów będzie dopłacał do biletów długookresowych ZTM w ofercie Warszawa+. Zgodę na zawarcie porozumienia muszą wyrazić jeszcze radni.

W numerze 5 „Przeglądu Regionalnego” informowaliśmy, że Piastów przystąpi do programu Warszawa+. Miasto wykonało kolejny krok w stronę zawarcia porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego. Najpierw jednak zgodę musi wyrazić Rada Miejska. Burmistrz Grzegorz Szuplewski wystąpił z prośbą do radnych, a ci pochylą się nad tą kwestią 23 października, czyli… już po wyborach samorządowych.

Piastów chce włączyć się do programu Warszawa+ zgodnie z trzecim wariantem dopłat. Zakłada on, że do biletu 30-dniowego imiennego, obowiązującego w 1 i 2 strefie, miasto dopłaci odpowiednio 60 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy), zaś do 90-dniowego 130 zł i 65 zł. W 2 strefie za bilet 30-dniowy mieszkańcy zapłacą o 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) mniej, zaś w przypadku 90-dniowego – odpowiednio 70 zł i 35 zł.

Mieszkańcy Piastowa negatywnie oceniali opieszałość władz Piastowa w kwestii przystąpienia do programu Warszawa+. Zwłaszcza, że na dopłaty do biletów zdecydowały się sąsiednie samorządy m.in. Pruszków, Nadarzyn czy Raszyn. Piastowski urząd tłumaczy, że było to podyktowane faktem dopłat jedynie do biletów długookresowych. Miasto toczyło rozmowy z ZTM na temat darmowej komunikacji, ale bezskutecznie. Stanowisko przewoźnika było negatywne. Piastów chciał również wejść do 1 strefy biletowej, jednak sprawa zakończyła się fiaskiem.

Ostatecznie burmistrz wystosował prośbę do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na przystąpienie do programu Warszawa+. Jeśli decyzja radnych będzie pozytywna, mieszkańcy mogą liczyć na niemałe oszczędności.

Exit mobile version