Tańszy remont

0
507
Reklama

Udało się wyłonić wykonawcę, który zajmie się przebudową czterech ulic w Grodzisku. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

W połowie stycznia grodziski magistrat ogłosił przetarg na przebudowę czterech dróg w rejonie ul. Piaskowej. Projekt zakłada przebudowę liczących 150 m odcinków ulic Sowińskiego i Myśliwskiej, ul. Krasińskiego na długości 130 m oraz 75-metrowego fragmentu ul. Łowczej. Na wszystkich przeznaczonych do remontu drogach pojawi się nowa nawierzchnia wykonana z kostki. Położone zostaną również chodniki i powstanie odwodnienie – na ul. Sowińskiego zostanie ułożone pobocze chłonne z kruszywa, ulice Krasińskiego i Łowcza zyskają wpusty uliczne z przykanalikami, zaś na ul. Myśliwskiej położona zostanie kanalizacja deszczowa wraz z wpustami i studnią.  W ramach zadania wykonawca ułoży również dodatkowy zjazd na parking na ul. Bartniaka na wysokości ul. Krupińskiego i wprowadzi stałą organizację ruchu na ul. Olsztyńskiej – powstaną tu progi zwalniające oraz pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome.

W ubiegłym tygodniu Urząd Gminy Grodzisk Maz. ogłosił rozstrzygnięcie przetargu. Do postępowania zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 1 446 603 zł, zaś najdroższa na 1 845 000 zł. Wszystkie mieściły się w zakładanym budżecie, magistrat planował bowiem przeznaczyć na inwestycję 2 mln zł. Najatrakcyjniejsza okazała się oferta firmy Delta z Warszawy, która zaproponowała najniższą cenę.  Wiele wskazuje więc na to, że uda się zaoszczędzić ponad pół miliona złotych.

O ile wynik przetargu nie zostanie zaskarżony, wkrótce powinno dojść do podpisania umowy między magistratem i warszawską firmą. Na realizację wszystkich określonych w postępowaniu zadań firma będzie miała czas do 31 grudnia 2020 r.

Reklama

To nie koniec zaplanowanych na najbliższy czas robót drogowych w Grodzisku. Niedawno Urząd Gminy ogłosił przetarg na budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic Osowieckiej i Warszawskiej. Magistrat czeka również na zakończenie prac energetycznych w rejonie ul. Okrężnej, by rozpisać postępowanie na przebudowę odcinka od ul. Piaskowej do torów WKD.

Reklama