Strażacy, hamaki i kaczki

0
188

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Milanówka. Do realizacji skierowano aż siedem projektów.

Po rocznej przerwie Budżet Obywatelski wrócił do Milanówka. Mieszkańcy zgłosili 18 projektów, które następnie zostały poddane weryfikacji merytorycznej i formalnej. Do dalszego etapu, czyli głosowania mieszkańców, zakwalifikowało się 12 projektów. Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego trwało od 31 października do 8 listopada. Później powołany przy burmistrzu czteroosobowy zespół zajął się liczeniem głosów i 14 listopada ogłosił wyniki plebiscytu.

Najwięcej, bo aż 1113 głosów otrzymał pomysł zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milanówek. Drugie miejsce z 958 głosami zajął projekt „Bezpieczny RAK-townik” zakładający zakup wyposażenia dla strażaków. Kolejny pomysł, który przypadł mieszkańcom do gustu, to zakup szafek na książki dla uczniów – 506 głosów.

Łączny koszt tych trzech projektów nie wyczerpywał całej zaplanowanej sumy 480 tys. zł. Z tego powodu zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wskazał jeszcze 4 pomysły, które mieściły się w zakładanej kwocie.  – Zgodnie z § 4 ust. 7 „Zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku” (…) zespół uznaje projekty nr 5, nr 6, nr 8 i nr 11 za projekty do realizacji ponieważ uzyskały kolejno największą liczbę głosów i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku – czytamy w protokole zatwierdzającym zadania do budżetu partycypacyjnego. Wymieniony w dokumencie projekt numer 5 to budowa wiaty rowerowej przy przejściu podziemnym, przy ul. Krakowskiej. Projekt 6 zakłada budowę przejścia dla pieszych w rejonie targowiska miejskiego. Pozycja z numerem 8 to pomysł zakupu hamaków i leżaków miejskich, które staną w parku Zielony Dołek. Ostatnim wybranym projektem jest montaż kaczkomatu, czyli automatu z karmą dla ptaków – urządzenie pojawi się na użytku ekologicznym „Łęgi na skraju”.

Kolejnym krokiem będzie wpisanie wyżej wymienionych projektów do budżetu miasta na 2020 r. Następnie magistrat rozpocznie postępowania przetargowe i wyłoni wykonawców poszczególnych zadań. Zgodnie z założeniami, wszystkie projekty powinny zostać zrealizowane do końca przyszłego roku.