Stawki w górę

0
734
Reklama

Od 1 stycznia 2020 roku w gminie Michałowice obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów. Szykuje się spora podwyżka.

Samorządy borykają się z problemami w kwestii odbioru odpadów, przede wszystkim wzrostem cen. W Piastowie koszt odbioru odpadów segregowanych to 25 zł, wcześniej było to 10 zł. Z kolei w przypadku niesegregowanych nastąpił wzrost z 17 do 44 zł. Podwyżki dotknęły również mieszkańców Brwinowa. Koszt odbioru odpadów segregowanych to 16 zł (wcześniej 12 zł), zaś niesegregowanych 32 zł (24 zł). W Pruszkowie stawki wzrosły odpowiednio z 12 na 17 zł oraz z 21 na 28 zł. W wielu miejscach koszt przekracza 30 zł.

Zmiany w zakresie stawek za odbiór śmieci czekają również gminę Michałowice. – Skierowałam do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie nowej opłaty za odbiór odpadów. W projekcie proponuję nowe stawki: 33 zł od osoby deklarującej segregację (obecna stawka 11 zł) i 66 zł przy braku segregacji (obecnie 22 zł) – informuje wójt Małgorzata Pachecka. – Wiem, że to ogromny wzrost kosztów i duże obciążenie dla budżetów domowych. Stawka przy segregacji rośnie o 200%. Sprawa wzrostu opłat za odpady dotyczy wszystkich samorządów. Praktycznie każdy samorząd na Mazowszu, który obecnie rozpisuje przetargi na odbiór odpadów, boryka się z takimi samymi trudnościami, a stawki na osobę wynoszą ok. 30 zł i więcej – dodaje.

W postępowaniu przetargowym do urzędu wpłynęły trzy oferty. Dwie z firm złożyły zbliżone propozycje. Różnice były niewielkie, ale lepsze warunki zaproponowało przedsiębiorstwo Lekaro – 687 556 zł (podstawowa cena miesięczna). Władze gminy podkreślają, że samorząd w 2020 roku do odbioru odpadów dopłaci blisko 860 tys. zł. Kwota 33 zł jest bliska stawce maksymalnej dopuszczonej przepisami prawa, ale nie pokrywa całego kosztu usługi.

Reklama

Mieszkańcy mogą liczyć na zniżki. – Ponieważ stawka za odbiór odpadów segregowanych jest wysoka, równolegle przedstawię radnym również projekty programów osłonowych – zniżek i dopłat, z których będą mogły skorzystać grupy mieszkańców objętych wsparciem – tłumaczy wójt Michałowic. – Koszt tych programów osłonowych to dodatkowo dla gminy 930 tys. złotych rocznie. Łącznie ze swojego budżetu Gmina wyasygnuje na „dopłaty” w 2020 roku – ok. 1,8 mln złotych – podkreśla Małgorzata Pachecka.

Przyjrzyjmy się zatem planowanym zniżkom. Na ulgę 50% mogą liczyć osoby posiadające kartę dużej rodziny oraz te, których dochód miesięczny wynosi od 701 do 1402 zł (osoby samotne) i 528 zł do 1056 zł (rodzina). 65% zniżki dla dzieci z niepełnosprawnością oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 40% mniej zapłacą seniorzy, których dochód nie przekracza 2103 zł, jeśli mieszkają samotnie, oraz 1584 zł w przypadku rodziny. 100% ulga obejmie osoby o dochodzie nieprzekraczającym 701 zł (samotne) oraz 528 zł (w rodzinie).

Gmina planuje również program promocji samodzielnego kompostowania, który ma pozwolić na zmniejszenie ilości odbioru odpadów zielonych. Urząd będzie dofinansowywał zakup kompostowników. Dodatkowo osoby, które będą we własnym zakresie kompostowały odpady zielone, mogą liczyć na obniżenie opłaty miesięcznej.

Reklama