Test Coopera dla wszystkich

175

Jeśli chcesz sprawdzić, w jakiej jesteś kondycji fizycznej, sprawdź się w Teście Coopera, który zostanie przeprowadzony na stadionie OSiR w Grodzisku Mazowieckim.

Test Coopera jest próbą wytrzymałościową, której zasady przeprowadzania ustalił amerykański lekarz Kenneth H. Cooper. Test ten opracowany został na potrzeby armii USA w 1968 r. Próba polega na zmierzeniu dystansu pokonanego podczas 12-minutowego nieprzerwanego biegu. Próba biegowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie stadionu lekkoatletycznego. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 m. Pokonany przez biegacza dystans uznawany jest za miarę wytrzymałości. Poziom kondycji odczytuje się z opracowanej przez Coopera tabeli która uwzględnia wiek i płeć. Podobnym testom poddaje się sportowców, jednak dla nich opracowane są odmienne tabele o bardziej wyśrubowanych parametrach.

Testy dla wszystkich chętnych przeprowadzone zostaną na stadionie OSiR w Grodzisku Mazowieckim 10 listopada 2018 r. o godz. 12.00. Test jest bezpłatny. Chętni do udziału w teście proszeni są o wypełnienie deklaracji, którą można pobrać ze strony http://biegigrodzisk.pl/test-coopera-dla-wszystkich.