ZOZ dzieciom

123

Na początku czerwca Nadarzyński Gminny Zespól Opieki Zdrowotnej będzie przeprowadzał badania słuchu u dzieci.

Obecnie obserwuje się u dzieci coraz więcej wad słuchu, zarówno wrodzonych jak i nabytych. Przyczyny wad słuchu mogą być różne – dziedziczenie, nieprawidłowy przebieg ciąży, choroby matki, zażywanie podczas ciąży salicylanów. Coraz częściej u dzieci występują również wady słuchu nabyte w późniejszym wieku. Pogorszenie słuchu spowodowane może być przerostem migdałka gardłowego, który uciska trąbkę słuchową, zapalenie ucha, przebyte choroby zakaźne. Innym powodem utraty lub osłabienia słuchu jest hałas, prowadzący do mikrourazów kosteczek słuchowych, które obrastają dodatkową chrząstką i przestają przekazywać fale dźwiękowe do mózgu. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie dziecka.

Jeżeli zaobserwujemy u dzieci takie objawy jak: brak reakcji na głos, słuchanie tylko jednym uchem, dziecko zbyt głośno mówi, mówi przez nos, chrapie, ma często zatkany nos, traci poza domem orientację, ma utrudniony kontakt z rówieśnikami – to jest to powód do niepokoju i przeprowadzenia badania.

8 czerwca w przychodni GZOZ w Nadarzynie przeprowadzona będzie akcja profilaktyczna badania słuchu u dzieci. Podczas akcji będzie możliwość przeprowadzenia następujących badań:

– badania uwagi słuchowej i lateralizacji

– badania słuchu – audiometria impedancyjna

– konsultacja specjalistów laryngologów

Z badań mogą skorzystać zadeklarowani pacjenci przychodni. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 22 739 48 40.