Zgłoś Honorowego Obywatela

0
173

W rocznicę obchodów 100-lecia uzyskania statusu gminy Milanówek, Rada Miasta postanowiła w tym roku uczcić wybitnych mieszkańców tytułem Honorowy Obywatel Miasta Milanówka.

Przyznanie tego zaszczytnego tytułu ma na celu docenienie społecznej aktywności, znakomitych postaw obywatelskich i zaangażowania w życie i rozwój społeczności lokalnej.

Kandydaturę do tego wyróżnienia zgłosić może każdy mieszkaniec poprzez złożenie stosownego wniosku. Każdy z nas doskonale zna sąsiadów, ma grono znajomych, dlatego to dobry sposób wyłonienia ludzi, którzy z pasją angażują się  życie społeczne, poświęcając swój cenny czas, wiedzę i entuzjazm.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Milanówka to wyraz najwyższego uznania, który będzie tym bardziej cenny, gdy propozycja jego przyznania wypłynie bezpośrednio od mieszkańców. Zgłaszani kandydaci powinni wyróżniać się pracą na rzecz rozwoju miasta, propagowaniem wiedzy o Milanówku i jego historii, promowaniem walorów miasta. Powinny to być osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji Milanówka w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego, sportowego nauki i kultury.

Wniosek o nadanie tytułu może złożyć każdy mieszkaniec w terminie do 20 sierpnia w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie Urzędu Miasta (budynek A, ul. Kościuszki 45) lub w Punkcie Obsługi Interesanta U.M. (budynek C, ul. Spacerowa 4). Można również przesłać skan podpisanego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: rada@milanówek.pl.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.milanowek.pl w zakładce Poznaj Milanówek/Honorowi Obywatele Miasta Milanówka.

Do tej pory ten zaszczytny tytuł otrzymali:

w 1999 roku – Hanna Barbara Szczepkowska Mickiewicz, Zofia Żuławska oraz Andrzej Kasiński;

w 2010 roku – Helena Krajewska i Jan Kubek;

w 2012 roku – Mieczysław Trząski;

w 2014 roku – Barbara Kaszycka, Ryszard Witkowski i Luiza Złotkowska.

Kto otrzyma tytuł w tym roku? To może zależeć od Ciebie!