Z myślą o seniorach

135

W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora. Gmina Michałowice planuje uruchomienie placówki na początku 2019 r.

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Gmina Michałowice przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania. Przebudowa i dostosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Ceglanej Komorowie na potrzeby Dziennego Domu Seniora będzie kosztowała blisko 1 mln zł. Jak przekazał nam Urząd Gminy Michałowice, inwestycja zostanie dofinansowana w ramach programu „Senior+” w kwocie 300 tys. zł. – Potrzeba utworzenia Dziennego Domu Seniora została zgłoszona kilka lat temu i z roku na rok głosy wskazujące na potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia były coraz liczniejsze – tłumaczy Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. – Uruchomienie placówki z jednej strony możliwość reintegracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym, z drugiej zaś zapewni aktywizację seniorów w strefie fizycznej i intelektualnej oraz społecznej – dodaje.

Seniorzy mogą liczyć na bogatą ofertę. – Funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewidziane jest od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Wśród propozycji znajdujących się w projekcie jest zapewnienie seniorom usług socjalnych, w tym posiłków ale także m.in.: usług kulturalno-oświatowych, zajęć związanych z aktywnością ruchową, sportową i rekreacyjną, a także usług terapii zajęciowej – podaje Krzysztof Grabka.

Gmina Michałowice liczy, że uruchomienie Domu Seniora będzie możliwe na początku 2019 roku. Z pewnością zainteresowanie będzie spore, ponieważ dla osób starszych będzie to szansa na ciekawe spędzenie czasu. – Z propozycji DDS będzie mogło skorzystać 30 seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, potrzebujących wsparcia czy tych z niepełnosprawnością. Zasady korzystania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, zatem z oferty usług świadczonych w DDS będą mogli skorzystać seniorzy na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego – podkreśla wójt Michałowic.