Szkoła bliżej nauki

140

Grodziski samorząd stawia na projekty badawcze, lekcje pełne eksperymentów i współpracę uczniów z naukowcami. Zaczął się drugi rok projektu „Szkoła bliżej nauki”, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik i mazowieckie samorządy.

Pod koniec września w Centrum Nauki Kopernik odbyło się spotkanie uczestników projektu „Szkoła bliżej nauki”, podczas którego zaprezentowany został program realizowanych w tym roku projektów.

Uczniowie wezmą udział w czterech projektach z których każdy porusza ważny społecznie temat: los dzikich pszczołowatych, korozja i sposoby ochrony przed nią, promieniowanie radonu oraz wpływ środowiska na zachowania rozwielitek, od których zależy m.in. jakość wód. Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli film będący wprowadzeniem do poszczególnych projektów.

Ważną częścią spotkania były warsztaty z naukowcami przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dotyczące wybranego przez placówkę projektu badawczego. Uczestnicy mieli okazję poznać osobiście naukowców, zaplanować wraz z nimi harmonogramy swoich projektów czy przetestować na sobie część eksperymentów, które później przeprowadzą z uczniami.

Centrum Nauki Kopernik realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt „Szkoła bliżej nauki”, którego celem jest nauka poprzez eksperymenty. W tym celu szkoli się kadrę nauczycielską, finansuje wyposażenie szkół w zestawy umożliwiające prowadzenie eksperymentów na lekcjach, a także realizuje projekty edukacyjno-badawcze.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wysokość unijnego dofinansowania to 4 733 416,65 zł, a projekt jest prowadzony w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.