Rozkręcanie obywatelskiej aktywności

120

Lokalna Grupa Działania oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne rozpoczęły realizację projektu „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”.

Projekt, dofinansowany ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, oparty jest na idei stworzenia „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni, w której będą tworzone nowe i rozwijane istniejące inicjatywy społeczne, realizowane zarówno przez organizacje, jak również powstające dzięki aktywności mieszkańców gmin. Wszystkie wykazujące aktywność organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich oraz inicjatywy obywatelskie w społecznościach lokalnych mogą liczyć na daleko idące wsparcie w podejmowanej aktywności w zakresie edukacji, doradztwa i informacji. W ramach wsparcia organizowane będą spotkania tematyczne, webinaria, cykle edukacyjno-rozwojowe, poradnictwo prawne oraz zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości. Zaplanowane są również działania promujące działalność organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w społecznościach lokalnych. W ramach działań promocyjnych planowane jest wydawanie gazety informacyjnej oraz organizacja pikników, z których pierwszy odbędzie się już we wrześniu.

Projekt realizowany będzie na terenie 10 gmin znajdujących się na terenie działania LGD Ziemia Chełmońskiego. Organizatorzy zachęcają do aktywnego włączenia się w działania, które będą realizowane do końca października 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań i zasad uczestnictwa w projekcie już wkrótce dostępne będą na www.ziemiachelmonskiego.pl oraz Facebooku.