Rekrutacja do szkół średnich

201

Rozpoczęły się targi oświatowe i dni otwarte w szkołach średnich, a już w maju ruszy rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół zawodowych.

Na pierwszym etapie rekrutacji pod uwagę będą brane wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,

oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć dydaktycznych ustalonych przez dyrektora szkoły prowadzącej rekrutację, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Szkoły będą przyjmowały wnioski wraz z wymaganymi dokumentami od kandydatów w dniach od 13 do 20 maja 2019 r. W powiecie grodziskim obowiązuje limit – każdy może złożyć wnioski do maksymalnie trzech szkół. Nie jest prowadzona centralna rekrutacja elektroniczna do szkół na terenie powiatu.

Od 21 do 28 czerwca należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu. Powinna ta być kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

16 lipca o godz. 12.00 wywieszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Do wiadomości kandydatów podana zostanie również najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

Od 16 do 24 lipca należy złożyć oryginały – świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu, co będzie jednocześnie wyrazem woli wstąpienia w progi tej szkoły.

25 lipca wywieszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. W tym samym czasie dyrektor szkoły wysyła informację do kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. Jeżeli takowe istnieją, wówczas do dnia 28 sierpnia przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

Jakie są najważniejsze zmiany po reformie oświaty?

W najbliższym naborze spotkają się uczniowie w podwójnej ilości, z absolwentami gimnazjów do rekrutacji wystartują również absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych. Reforma systemu oświaty wprowadza nowe, oddzielne okresy nauki dla obu rodzajów absolwentów. Od 1 września 2019 r. cykl kształcenia w liceum wydłużony zostaje dla ósmoklasistów do 4 lat, zaś techników do 5. lat. Ósmoklasiści będą mogli również kontynuować naukę w trzyletnich branżowych szkołach I stopnia, które zastępują dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe.

Gimnazjaliści będą kontynuowali naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub 3-letniej  branżowej szkole I stopnia. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, która powstanie od 1 września przyszłego roku. Po pomyślnym zdaniu egzaminu maturalnego w branżowej szkole II stopnia, będzie można podjąć naukę na studiach wyższych.

Autorzy reformy zapewniają, że z uwagi na rozdzielne programy, wprowadzone dla absolwentów gimnazjów i ośmioklasowych szkół podstawowych, nie będą musieli rywalizować o miejsca w szkołach. Jednak szkół, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, raptem nie przybędzie. Szkoły, które istnieją, nie są z gumy i nie będą w stanie przyjąć tak dużej liczby chętnych. Młodzie będzie zmuszona do nauki zmianowej. Samorządy i dyrekcje szkół będą miały ogromny ból głowy, jak to wszystko ogarnąć. Reforma zmusza do zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, a ci nie stoją przecież w kolejce w oczekiwaniu, aż ktoś im zaproponuje etat. Miało być lepiej, będzie jak zwykle.

Czym przekonać uczniów do nauki w grodziskich szkołach?
Wielu młodych mieszkańców Grodziska, poszukując odpowiedniej dla siebie szkoły, wybiera szkoły warszawskie. Faktycznie wiele ze stołecznych szkół średnich ma bardzo dobrą opinię i zajmuje wysoką pozycję w rankingach. Pamiętać trzeba również, że do dobrej, renomowanej szkoły nie jest łatwo się dostać, progi są stawiane bowiem bardzo wysoko. Mimo, że Grodzisk znajduje się stosunkowo blisko stolicy, to jednak dojazd do i z szkoły zajmuje sporo cennego czasu. Warto więc może rozważyć naukę w którejś z grodziskich szkół? Tu do szkoły można dojść pieszo lub dojechać rowerem. Wiele z tych placówek ma ciekawą ofertę edukacyjną, a dyrektorzy szkół starają się pozyskiwać dotacje na realizację dodatkowych projektów. Na przykład w Zespole Szkół nr 1 każdego roku realizowany jest program Erasmus+, który pozwala uczniom na odbywanie dwutygodniowego stażu w Nicei. W tym roku dyrektorzy ZS nr 1 i Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Maz. oraz ZS nr 2 im. J. Bema w Milanówku złożą wnioski o dotację projektów, które po pozytywnym rozpatrzeniu dadzą uczniom dodatkowe możliwości.

Może więc warto uczyć się na miejscu?