Ranking zamożności samorządów

0
196

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przedstawiło ranking zamożności gmin za 2018 r. Niektóre samorządy powiatów grodziskiego oraz pruszkowskiego zajęły wysokie lokaty.

Wskaźnik zamożności obliczany jest w najprostszy możliwy sposób – dochody samorządu w roku 2018 podzielone zostały przez liczbę mieszkańców. W obliczeniach pomijane były wpływy z dotacji celowych, które mają bardzo silny, ale chwilowy wpływ na wielkość dochodów. W obliczeniach nie brano również pod uwagę wpływów z opłat równoważących, czyli tzw. „janosikowego”. Pod względem finansowym rok 2018 był dobrym okresem dla samorządów. Najszybciej realne dochody rosły w powiatach. W okresie ostatnich czterech lat dochody gmin wzrosły o niespełna 40%, jednak wskaźnik ten jest trochę mylący, bowiem duża część dochodów samorządów nie jest rezultatem tak dobrej poprawy kondycji finansowej, lecz wynika z przekazywania do samorządów środków na realizację rządowych programów społecznych, spośród których największe znaczenie ma program 500+.

Które z samorządów uzyskały najlepszy wynik? Na czele najbogatszych samorządów jest oczywiście miasto Warszawa z wynikiem 7747,11 zł per capita, oraz województwo mazowieckie – 420,97 zł p.c.

Spośród 314 powiatów, grodziski uplasował się na 193. pozycji z wynikiem 727,96 zł p.c., natomiast pruszkowski zajął 226. miejsce osiągając wynik 693,93 zł p.c.

Wśród 267 miast powiatowych Grodzisk Maz. ulokował się na 3. miejscu z wynikiem 4846,57 zł p.c. Z kolei Pruszków zajął 29. pozycję z wynikiem 3662,74 zł p.c.

W kategorii „inne miasta”, spośród 451 miast w Polsce, 6. miejsce w Polsce i 1. na Mazowszu zajęła Podkowa Leśna, osiągając wynik 7502,32 zł p.c.

Milanówek zajął 39. pozycję z wynikiem 4307,60 zł p.c., Brwinów 42. – 4216,92 zł p.c., zaś Piastów ulokował się na 110. miejscu z wynikiem 3601,18 zł p.c.

Najliczniejszą, bo liczącą 1548 pozycji kategorią jest ranking gmin wiejskich. Znakomitą 10. pozycję w tej grupie i najlepszą na Mazowszu zajął Nadarzyn z wynikiem 7148,34 zł p.c. Na dalszych pozycjach uplasowały się gminy: Michałowice – 14. miejsce – 6571,21 zł p.c., Jaktorów – 26. miejsce – 5754,53 zł p.c., Raszyn – 44. miejsce – 4870,42 zł p.c., Żabia Wola – 67. miejsce – 4416,68 zł p.c. i Baranów – 225. miejsce – 3421,21 zł p.c.

Jak wynika z powyższego zestawienia, mazowieckie samorządy zajmują wysokie pozycje w rankingu. Należy się z tego cieszyć, bo zasobność portfela samorządów przekłada się wprost na jakość życia mieszkańców.