Policyjne podsumowanie

120

Podczas odprawy rocznej, Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc podsumował działania funkcjonariuszy w 2018 r. Na pierwszy plan wybija się spadek liczby przestępstw.

Bezpieczeństwo to temat, któremu warto poświęcać uwagę. Roczna odprawa była okazją do zaprezentowania efektów pracy funkcjonariuszy w 2018 r. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Wzięli w nim udział m.in. zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, przedstawiciele lokalnych samorządów, prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie Łukasz Kluska, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i straży miejskiej.

Komenda Powiatowa Policji monitoruje obszar o powierzchni ponad 240 km2, który zamieszkuje prawie 164 tys. osób. Najważniejszą misją funkcjonariuszy jest troska o bezpieczeństwo ludzi i ich zdrowie. W 2018 roku pruszkowscy policjanci podjęli ponad 23 tys. interwencji, czyli o ponad trzy tysiące mniej niż rok wcześniej. Istotną płaszczyzną pracy funkcjonariuszy jest troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2018 roku na terenie powiatu doszło do 59 wypadków i 3149 kolizji. Ucierpiało w nich 58 osób, a 12 zmarło. Podczas kontroli drogowych zatrzymano 200 kierujących „na podwójnym gazie”.

Kolejnym omówionym podczas odprawy rocznej zagadnieniem były efekty działań pionu kryminalnego. Statystyki pokazują spadek przestępstw uznawanych za najbardziej uciążliwe. W 2018 roku na terenie powiatu pruszkowskiego doszło do 22 rozbojów, tak samo jak rok wcześniej. Spadła za to liczba bójek – z sześciu do czterech. Odnotowano 34 przypadki uszczerbku na zdrowiu, rok wcześniej było o dziesięć więcej. Uszkodzenie rzeczy – tu różnica jest minimalna: 161 w 2018 roku, zaś w 2017 r. – 163. Funkcjonariusze odnotowali 609 przypadków kradzieży cudzej rzeczy (619 w 2017 r.). W 2018 roku doszło do mniejszej liczby kradzieży z włamaniem – 258 (270 w 2017 roku). Zwiększyła się liczba kradzieży samochodów. W 2018 roku właściciele stracili 63 pojazdy, rok wcześniej 46.

Komendant Sztuc wśród celów policji na kolejne miesiące wymienił m.in. poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z elementów, który ma przyczynić się do jego osiągnięcia ma być współpraca z samorządami oraz programy prewencyjne i wdrażanie coraz efektywniejszych metod działania.