Nabór „Senior+”

83

Rozpoczął się nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Komorowie. Zgłaszać mogą się mieszkańcy gminy Michałowice, którzy ukończyli 60 lat.

Budynek przy ul. Ceglanej w Komorowie został zaadaptowany na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”. Placówka przeszła niezbędne zmiany oraz zyskała wyposażenie. – Budynek wyposażony został w: rower poziomy, bieżnię, Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego – kabinę do ćwiczeń i rehabilitacji z osprzętem, drabinki, stół do masażu, tablicę z oporem, rotory do ćwiczeń oporowych, jak również stoły, krzesła, szafy, fotele, pianino, rzutnik i ekran, sprzęt komputerowy – przedstawia Angelika Niedzieska z Urzędu Gminy Michałowice.

Wszystko jest już prawie gotowe, pozostaje przeprowadzić rekrutację. Nabór trwa od 2 stycznia. O pobyt w domu „Senior+” mogą się ubiegać osoby, które potrzebują częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb. Przede wszystkim oferta jest skierowana do nieaktywnych zawodowo i posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Michałowice. Kolejny warunek to ukończenie 60. roku życia. Rekrutacja trwa w systemie ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc. Tych przewidziano 30. – Realizacja usług rozpocznie się od lutego lub w ostatnim tygodniu stycznia, w zależności od wyników rekrutacji – podkreśla Niedzieska.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby ubiegać się o miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Komorowie, jest złożenie wniosku w GOPS Michałowice. Wszystkie kwestionariusze i informacje o potrzebnych dokumentach można znaleźć na stronie michałowickiego GOPS. www.gops.michalowice.pl/dzienny–dom–senior.html.

Głównym celem Dziennego Domu „Senior+” są usługi edukacyjne, kulturalne, zajęcia z aktywności ruchowej, terapia zajęciowa i aktywizacja społeczna. Placówka będzie funkcjonowała przez osiem godzin dziennie (8.00-16.00), we wszystkie dni robocze.

Co ważne, pobyt w domu „Senior+” jest nieodpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 1402 zł (samotnie gospodarujący) i 1056 zł (w rodzinie).