Miasto pomaga

0
242

Pruszkowscy radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.”

Zwierząt, które szukają domu, nie brakuje. Najczęściej przebywają w schroniskach, ale zdarza się, że można spotkać je na ulicy. Istotne jest, aby mogły uzyskać odpowiednią pomoc. Tą kwestią zajęli się pruszkowscy radni podczas V sesji. Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2019 r.”. – Jest to projekt, który rada musi podjąć w każdym roku, do końca marca danego roku. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt – prezentowała Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik Wydziału Środowiska pruszkowskiego urzędu. – W przedstawionym projekcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi opisane są poszczególne elementy składające się na działanie tego systemu – dodawała.

W programie poruszono kwestię zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich obligatoryjną sterylizację lub kastrację. Odłowieniem czworonogów zajmuje się eko-patrol straży miejskiej. Tymczasowo zwierzęta trafiają do punktu przy ul. Południowej 12 w Pruszkowie, a następnie przewożone są do schroniska w Milanówku. Kolejna sprawa to dokarmianie wolno żyjących kotów. Karmę otrzymają społeczni opiekunowie, którzy zajmą się dożywieniem zwierząt. Miasto zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Warto pamiętać, że na terenie miasta obowiązuje plan znakowania czworonogów posiadających właściciela. Mikroczip można wszczepić zwierzęciu w przychodni Vet Care przy ul. Majowej 3. Miasto będzie realizowało plan kastracji i sterylizacji psów oraz kotów, dodatkowo pokryje 50% kosztów zabiegów. Kolejna sprawa to zapobieganie bezdomności zwierząt. Poprzez współpracę ze strażą miejską oraz Pruszkowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zwierząt będą prowadzone działania poszukiwania właścicieli dla czworonogów. – Środki finansowe przeznaczone na program w 2019 roku to 475,5 tys. zł – podała Elżbieta Jakubczak-Garczyńska.