Ile zarobią radni

281

Dieta radnego w 2019 r. wyniesie maksymalnie niecałe 2700 zł, jednak w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego zarobią oni mniej.

W Polsce dieta radnego wyniesie w 2019 roku maksymalnie 2684,13 zł miesięcznie. Radnym przysługiwać będzie również zwrot kosztów podróży służbowych.

– Wysokość diet radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z informacji przekazanej Serwisowi Samorządowemu PAP przez resort finansów wynika, że w przyszłym roku kwota bazowa zostanie na obecnym poziomie – 1789,42 zł – informuje PAP.

Jednak wysokość diety radnego zależy od wielkości gminy i powiatu. 2684,13 zł to kwota dla radnych z największych gmin – powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców będzie to 2013,10 zł, czyli 75% tej kwoty. Oznacza to, że w większości gmin i miast naszych powiatów radni otrzymają maksymalnie 2013,10 zł.

W wielu gminach diety radnych wyniosą jednak tylko 50% maksymalnej wysokości diety, czyli 1342,07 zł. To gminy, w których jest mniej niż 15 tys. mieszkańców, czyli m.in. Nadarzyn, Jaktorów, Żabia Wola, Jaktorów i Baranów. W Podkowie Leśnej mieszka 3902 osób.

W powiatach natomiast widełki są rozmieszczone w przedziałach powyżej 120 tys. (2684,13 zł), 60-120 tys. (85% maksymalnej diety) oraz poniżej 60 tys. mieszkańców (70%). Oznacza to, że radni powiatu pruszkowskiego (157 tys. mieszkańców) mogą otrzymać 100 % diety czyli 2684,13 zł, ale radni powiatu grodziskiego (90 tys. mieszkańców) otrzymają już tylko 85% maksymalnej diety, czyli 2281,51 zł.

Kwoty te nie będą opodatkowane.
– Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł – informuje PAP.