II edycja Pereł

167

W ubiegłym roku władze gminy Nadarzyn postanowiły nagradzać osoby, które przyczyniają się do promocji gminy oraz działały na rzecz społeczności lokalnej. Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do drugiej edycji Pereł.

W ubiegłym roku wręczono 18 Pereł oraz 5 Super Pereł. Wśród nagrodzonych tym najwyższym wyróżnieniem znalazły się takie osobistości jak Irena Santor czy prof. Henryk Skarżyński. Laureatami zostali również zasłużeni mieszkańcy, których działalność przyczyniła się do rozwoju i cementowania lokalnej społeczności, a także do promowania gminy Nadarzyn w kraju i poza jego granicami.

W tym roku wyróżnienia również zostaną wręczone. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia zgłaszać mogą zarówno indywidualni mieszkańcy, jak też wójt gminy Nadarzyn, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek podległych oraz radni i sołtysi.

Oceny kandydatur dokonuje pracująca społecznie Kapituła. Każdy z członków Kapituły dysponuje trzema głosami dla każdej z kategorii. W przypadku nierozstrzygniętych przez Kapitułę wyborów, ostateczną decyzję podejmuje wójt gminy.

Kandydatów do nagrody zgłaszać można do 25 czerwca. Propozycje wraz z uzasadnieniem (wypełniony formularz oraz załącznik do wniosku) składać można osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn lub drogą mailową na adres .

Laureatów tegorocznych Pereł Gminy Nadarzyn poznamy podczas uroczystej gali.