Idzie zima, a z nią smog

115

Sezon grzewczy już się rozpoczął, wzrosła więc emisja pyłów pochodzących z pieców węglowych. W sezonie zimowym jakość powietrza dramatycznie spadnie.

Pomiar jakości powietrza monitorowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na podstawie rozmieszczonych w różnych miejscach czujników. Stacje monitorujące GIOŚ wciąż rozmieszczone są zbyt rzadko, aby dały nam rzetelną informację na temat poziomu zanieczyszczeń. Wskaźnik ten jest często związany z lokalnymi uwarunkowaniami, takimi jak przewiewność terenu, ilość kominów emitujących pyły itd. Mając to na uwadze, organizacje i władze samorządowe instalują na własny koszt czujniki pomiarowe, monitorujące poziom zanieczyszczenia powietrza w konkretnym miejscu. To daje mieszkańcom możliwość sprawdzenia, czy warto teraz wyjść na spacer z dzieckiem, pobiegać, pojeździć rowerem, czy też lepiej przełożyć to na lepszy moment? Może to być niezwykle istotna informacja dla ludzi chorych, zwłaszcza na choroby układu oddechowego.

Sprawdziliśmy, które miejscowości posiadają taki monitoring.

W Milanówku znajdują się trzy stacje pomiarowe, umieszczone przy szkołach SLO Nr 5 przy ul. Fiderkiewicza 41, SSP przy ul. Brzozowej 1a oraz ZS Nr 2 na ul. Wójtowskiej 3. Stacje te mają charakter edukacyjny.

Również mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą sprawdzić stan powietrza w dwóch stacjach pomiarowych: w SP Nr 2 oraz przy ul. Błońskiej.

Stacje pomiarowe znajdują się również w Brwinowie, Otrębusach, Żółwinie, Nadarzynie, Raszynie oraz Pruszkowie. Grodzisk Maz. nie monitoruje zanieczyszczenia powietrza.

Dane z lokalnych urządzeń pomiarowych mają charakter orientacyjny, jednak mogą być niezwykle pomocne, bowiem najbliższe stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się w Żyrardowie oraz Piastowie.

Stan jakości powietrza na wykresach przedstawiany jest kolorami, a zgodnie z GIOŚ należy je interpretować następująco:

Bardzo dobry (zielony) – Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające wszelkim aktywnościom na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

Dobry (seledynowy) – Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

Umiarkowany (żółty) – Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Dostateczny (pomarańczowy) – Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Zły (czerwony) – Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Bardzo zły (bordowy) – Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.