Elektromobilna Podkowa

0
202

W trakcie prowadzonych konsultacji mieszkańcy Podkowy Leśnej jako główny problem wskazali złą jakość powietrza. Mając to na uwadze, władze Podkowy opracowują strategię zmierzającą do ograniczenia emisji spalin emitowanych przez silniki samochodów.

Na realizację tego celu miasto Podkowa Leśna otrzymało dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentu strategicznego, który umożliwi aplikowanie o dofinansowanie, pozwalające na realizację programu zeroemisyjnego transportu lokalnego.

Efekt zeroemisyjności ma zostać osiągnięty dzięki wielotorowym działaniom. Podstawą będzie zdecydowane ograniczenie udziału samochodów z silnikami spalinowymi, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza. Wiąże się to z koniecznością przekonania mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów spalinowych. Nie da się tego zrobić, dopóki nie zapewni się alternatywnej możliwości przemieszczania się po mieście. Zamiast własnych samochodów, miasto zaproponuje transport rowerowy, którego sieć będzie systematycznie rozwijana. Ponadto miasto zamierza premiować „przesiadkę” na samochody elektryczne, dla których zamierza wybudować stacje ładowania. Kolejnym krokiem ma być utworzenie komunikacji krótkodystansowymi pojazdami elektrycznymi typu Melex. System ten, podobnie jak system rowerów miejskich, oparty byłby o identyfikację chipową. Miasto zamierza również promować transport kolejowy. W tym celu właśnie powstał parking Park&Ride przy stacji kolejki WKD. Rozważana jest również zasadność utworzenia w najbardziej obciążonych punktach miasta stref płatnego parkowania.

Aby jednak zamierzenia te udało się zrealizować, konieczne jest najpierw opracowanie profesjonalnie przygotowanego dokumentu. Czy miastu uda się wprowadzić ten projekt w życie? Czas pokaże, ale to bardzo trudny temat.