Ciszej na torach

152

Kolejka WKD będzie trąbić ciszej. O obniżenie głośności sygnału apelowali mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych wzdłuż torów.

Mieszkańcy terenów położonych wzdłuż torów kolejowych, zwłaszcza nieopodal przejazdów, wielokrotnie skarżyli się na głośność sygnałów emitowanych przez zbliżające się pociągi. Trąbiący co 10-15 minut pociąg jest uciążliwy zwłaszcza w godzinach nocnych, a „wukadka” w tygodniu kursuje od godziny 5.00 rano do północy. W wyniku skarg i wniosków mieszkańców spółka wykonała badania pomiarowe, które wskazywały, że natężenie dźwięku mieści się w normie wymaganej przepisami prawa. Potwierdziła to również kontrola przeprowadzana przez Urząd Transportu Kolejowego. Odpowiadając jednak na potrzeby mieszkańców, władze spółki zdecydowały o wprowadzenie pewnych zmian.

– Warszawska Kolej Dojazdowa, w związku z wystąpieniami kierowanymi przez mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, przeprowadziła we wszystkich pojazdach modernizację urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy „baczność” (tzw. makrofonów). Modernizacja miała na celu obniżenie natężenia podawanego sygnału, który jest niezbędny dla ostrzeżenia innych uczestników ruchu o zbliżaniu się pociągu do przejazdu kolejowego – informuje przewoźnik. W październiku 2018 roku WKD nawiązało współpracę z niemieckim producentem makrofonów.

– Po przeprowadzeniu serii testów, w ramach których osiągnięto założony, odczuwalny spadek głośności wraz ze zmianą barwy dźwięku, prace zrealizowano na wszystkich 21 eksploatowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych WKD. Sukcesywna realizacja na kolejnych pojazdach została sfinalizowana z końcem maja tego roku – pisze na swojej stronie WKD. Głośność sygnału została obniżona do dolnej granicy normy.