Bez różnicy płci

0
254

W piątek 12 kwietnia, w Galerii Matulka Milanowskiego Centrum Kultury, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „100 milanowianek na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce”.

Wystawa pokazuje sylwetki 100 kobiet, które żyły lub żyją w Milanówku, a ich działalność wpisała się w tworzenie wizerunku miasta. Wernisaż otworzyła Hanna Musur-Bzdak – prezes Stowarzyszenia Milanowianki, które we współpracy z Milanowskim Centrum Kultury jest organizatorem przedsięwzięcia.

– Wystawa „100 milanowianek na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce” przygotowana została na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce, które miało miejsce w 2018 roku. Premiera tej wystawy odbyła się w styczniu, ale była ona niepełna, więc cały czas pracowałyśmy, aby zebrać jak najwięcej zdjęć. I to nam się udało, ponieważ uzupełniliśmy ją o ok. 25 fotografii. Wciąż jeszcze jednak je zbieramy. Mogą tu Państwo zobaczyć przegląd kobiet, które żyły w Milanówku, które związane były z historią miasta, ale też takich, które żyją tu obecnie. Przegląd ten jest bardzo ciekawy, mamy tu hrabinę, ale mamy też właścicielkę pierwszego kiosku Ruchu w Milanówku. Moją ulubioną bohaterką jest Melania Kocyan-Hellersperk, która przyjechała tu spędzić miesiąc miodowy z mężem, ale zastała ją tutaj wojna i spędziła w Polsce 6 lat, przechodząc też przez obóz. To smutna historia, ale to była piękna kobieta i są o niej bardzo ciekawe wspomnienia – mówiła na otwarciu prezes Stowarzyszenia Milanowianki.

Z notkami biograficznymi można było się zapoznać, czytając przygotowany z okazji wystawy folder. Zamieszczone w nim zostały krótkie życiorysy wszystkich 100 kobiet. Wiele z nich znalazło swoje miejsce również w wydawnictwie książkowym Stowarzyszenia, zatytułowanym „Milanowianki”. Drugi tom tego wydawnictwa można było otrzymać podczas wernisażu. W publikacji znajdują się obszerniejsze opracowania na temat biografii kobiet, które w sposób szczególny zaznaczyły swoją obecność w historii miasta.

Organizatorki wystawy wciąż kompletują zestaw fotografii, których brakuje jeszcze 19. Za naszym pośrednictwem proszą o uzupełnienie białych plam w wystawie. Jeżeli ktoś z czytelników posiada fotografie brakujących kobiet, proszony jest o udostępnienie. Poszukiwane są fotografie: Janiny Joanny Antoniewicz, Marii Baude, Anny Borkowskiej, Hanny Brühl, Sabiny Jabłonki, Krystyny Kobylańskiej, Róży Kotowicz, Janiny Królikowskiej, Jadwigi Marii Lasockiej, Genowefy Lendzion, Marii Heleny Mohl, Stanisławy Ochocimskiej, Ireny Olszewskiej, Mirosławy Opałło, Róży Sokołowskiej, Heleny Wesołowskiej i Jadwigi Witaczek. Z góry dziękujemy w imieniu organizatorek i zapraszamy do obejrzenia tej niezwykłej wystawy.