Będzie nowy chodnik

0
178

Chodnik pod tunelem kolejowym w Brwinowie od dawna kwalifikował się do remontu. W zakończonym niedawno przetargu wyłoniony został wykonawca tej inwestycji, który niebawem rozpocznie prace.

Chodnik, delikatnie mówiąc, od dawna nie był wizytówką Brwinowa, ale z uwagi na prace modernizacyjne linii kolejowej 447 nie można było podjąć prac pod wiaduktem. Po zakończeniu prac przez PKP PLK, gmina przystąpiła do ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu chodnika od ul. Rynek do ronda Wacława Kowalskiego. Realizatorem inwestycji będzie firma Luksor sp. z o.o. z Pruszkowa. Wykonawca rozpocznie prace pod koniec czerwca lub na początku lipca. Do tego czasu musi przygotować projekt organizacji ruchu. Remont chodnika będzie kosztował gminę 1 224 984,42 zł.

Zakres robót przewiduje wymianę nawierzchni chodnika, która na odcinku od kiosku przy rondzie W. Kowalskiego do posesji przy ul. Rynek 28, wykonana zostanie prawdopodobnie z kostki brukowej. Rozważany jest również wariant zakładający wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Podstawa schodów wejściowych na peron również zyska nowy blask, wymieniona bowiem zostanie nawierzchnia z płyt granitowych.

Zmodernizowane zostanie także oświetlenie jezdni i chodnika. Istniejące żelbetowe słupy oświetleniowe, które są w fatalnym stanie technicznym, wymienione zostaną na nowe, znacznie trwalsze i bardziej estetyczne słupy stalowe. Przy okazji wymienione zostaną balustrady wzdłuż chodnika prowadzącego do ulicy Pruszkowskiej oraz wiata rowerowa zlokalizowana po północnej stronie tunelu. Nowe balustrady oraz wiata wykonane będą z ocynkowanej stali i pomalowane trwałym lakierem proszkowym.

Prace remontowe obejmują również system odprowadzania z tunelu wód opadowych. Odtworzony zostanie system odwodnienia w komorze pod chodnikiem, a także wyremontowane przyłącze odprowadzające gromadzące się wody opadowe do studzienki ściekowej pod nawierzchnią ulicy. Do zadań wykonawcy należy również remont murku oporowego z kształtek granitowych.

Po przeprowadzeniu renowacji znacząco poprawi się nie tylko estetyka tego ważnego ciągu komunikacyjnego, ale również bezpieczeństwo użytkowników.

Wykorzystując demontaż nawierzchni podczas prowadzonych prac, pod ulicą Biskupicką na odcinku od ul. Pszczelińskiej do Rynku poprowadzona zostanie kanalizacja kablowa na potrzeby rozbudowywanej sieci monitoringu miejskiego.

Wisienką na torcie inwestycji będzie doświetlenie dwóch przejść dla pieszych od strony Rynku – od remontowanego chodnika do bramy parku miejskiego i willi Amerykanka oraz do skweru z pomnikiem 36. pp Legii Akademickiej.

Zakończenie wszystkich prac inwestycyjnych przewidziane jest na koniec września. Remont wiąże się z szeregiem utrudnień w ruchu pojazdów oraz pieszych, dlatego najbardziej uciążliwe prace wykonawca będzie prowadził w okresie wakacyjnym. Wszelkie informacje o istniejących utrudnieniach będą na bieżąco udostępniane na stronie www.brinow.pl oraz na FB gminy Brwinów.