Senior+

0
706
Reklama

Z myślą o osobach starszych ma powstać Dom Dziennego Pobytu Senior+. Powiat pruszkowski planuje uruchomienie placówki od nowego roku.

Wzrastająca liczba osób starszych sprawia, że samorządy muszą troszczyć się o ich potrzeby. W wielu miejscach organizowane są liczne zajęcia dla seniorów oraz akcje wsparcia. Powiat pruszkowski powziął za cel utworzenie Domu Dziennego Pobytu Senior+, który ma powstać w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe. Pierwsze zostało umorzone ze względu na brak ofert na utworzenie i wyposażenie placówki. Potencjalni wykonawcy mogli zgłaszać się do 4 września.

Powiat chce odpowiednio przygotować budynek i wyposażyć go tak, by w pełni zaspokajał potrzeby osób starszych.

– Oferta Domu Dziennego Pobytu Senior+ będzie obejmowała usługi w zakresie dostosowanym do potrzeb osób starszych: udzielanie wsparcia w codziennych czynnościach, usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i aktywne formy spędzania czasu wolnego (8 godzin usług od poniedziałku do piątku). Usługi socjalne: gorący posiłek i wsparcie pracownika socjalnego, aktywność ruchową lub kinezyterapię, aktywizację społeczną poprzez wolontariat sąsiedzki. Usługi edukacyjne: naukę języka obcego, kurs internetowy. Usługi kulturalno-oświatowe (kino, teatr, występy artystyczne), sportowo-rekreacyjne (np. nordic walking), terapeutyczne, terapię zajęciową, usługi prozdrowotne (pomiar ciśnienia, poradnictwo) – wylicza Rafał Pszczółkowski ze starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Reklama

Wygląda na to, że seniorzy zyskają miejsce, w którym będą mogli aktywnie spędzić czas, a także otrzymają fachową pomoc. Jednak oferta nie dotyczy wszystkich osób w podeszłym wieku. – Program obejmie grupę 15 osób w wieku 60+, będących mieszkańcami powiatu pruszkowskiego. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie wywiadu środowiskowego, skierowania i decyzji PCPR – tłumaczy przedstawiciel starostwa.

Idea utworzenia domu dla seniorów wydaje się ciekawa, ale na drodze do jej realizacji pojawiły się problemy. Według planów modernizacja budynku przy Kraszewskiego ma zająć 60 dni. Za pierwszym razem powiatowi nie udało się wyłonić wykonawcy. Czy drugie podejście okaże się skuteczne? Wszyscy wierzą, że Dom Dziennego Pobytu Senior+ rozpocznie działalność zgodnie z planem. – Planowany termin uruchomienia placówki to 1 stycznia 2019 r. – podaje Pszczółkowski.

Reklama