reklama
Strona główna Aktualności Senior+ z opóźnieniem

Senior+ z opóźnieniem

0
fot. Maciej Bochnowski

Niemal na pewno nie uda się w terminie zakończyć prac związanych z modernizacją budynku przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu „Senior+”. Uruchomienie placówki zaplanowano na początek stycznia 2019 r.

Powiat pruszkowski chce stworzyć miejsce, które w pełni będzie odpowiadało potrzebom osób starszych. Tworzona placówka ma zapewniać m.in.: usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, terapeutyczne, prozdrowotne, terapię zajęciową i aktywizację społeczną. 3 października zawarto z wykonawcą umowę na modernizację budynku przy ul. Kraszewskiego. Część prac została zrealizowana; m.in. przeprowadzono rozbiórkę ścian działowych, zdemontowano stare drzwi oraz elementy oświetlenia, wykonano ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Obecnie wykonawca prowadzi działania związane z wykończeniem wnętrza. – Planowany termin realizacji zadania wyznaczono na drugą połowę listopada, ale już dziś wiadomo, że termin ten ulegnie nieznacznemu przesunięciu z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zlecającego – informuje Anna Mikołajczyk-Jacak ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Oprócz remontu planowane jest również wyposażenie budynku. – Do końca roku wykonana zostanie aranżacja wnętrza. Obiekt zostanie wyposażony w pełne umeblowanie wraz z niezbędnym sprzętem RTV i ADG oraz w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny a także inne przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki – dodaje Mikołajczyk-Jacak.

W związku z planowanym uruchomieniem placówki „Senior+”, konieczne będzie przeprowadzenie rekrutacji. O miejsce w dziennym domu pobytu mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie powiatu pruszkowskiego. Dostępnych będzie 15 miejsc. – Rozpoczęcie rekrutacji planowane jest na grudzień 2018 r. Jednostką prowadzącą rekrutację będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Podejmując decyzje o przyjęciu osoby do Dziennego Domu „Senior+” brana będzie pod uwagę m.in. sytuacja zdrowotna, rodzinna, dochodowa, mieszkaniowa, zawodowa oraz wiek (ukończony 60. rok życia). Pierwszeństwo będą miały osoby samotne oraz z problemami zdrowotnymi. Udział w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” jest częściowo odpłatny – wyjaśnia Mikołajczyk-Jacak. – Dokumentami rekrutacyjnymi, który należy złożyć będą: wypełniony wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+”, wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego – uzupełnia.

Koszt remontu to ponad 300 tys. zł.

Exit mobile version