Samorządy z budżetami

0
198

Samorządy mają już gotowe budżety na 2020 rok, radni je przegłosowali, a więc można działać. Sprawdzamy inwestycje Michałowic, Piastowa i Raszyna na najbliższe miesiące.

Na dobre wróciliśmy do obowiązków po świąteczno-noworocznym odpoczynku. Koniec roku był intensywny dla samorządowców, którzy pracowali nad kwestiami budżetowymi. Najpierw projekt dokumentu trafiał do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie debatowali nad nim radni, którzy decydowali o jego przyjęciu.

Michałowice

W budżecie gminy Michałowice na 2020 rok ustalono dochody na poziomie blisko 172 mln zł. Z kolei wydatki wyniosą blisko 189 mln zł. Deficyt – prawie 17 mln zł. Na inwestycje przewidziano ponad 40 mln zł. Zdecydowana większość środków zostanie przeznaczona na zadania z działu transport i łączność. Na ten cel przygotowano blisko 26 mln zł. Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kolonia pochłonie 2 mln zł. Planowane są również działania związane z ulicami: Bankową w Komorowie (1 mln zł), Sieradzką w Komorowie (600 tys. zł), Okrężną w Granicy i Komorowie (1 mln zł). Na budowę i rozbudowę ścieżek rowerowych zaplanowano 700 tys. zł.

Gmina szykuje kolejne inwestycje związane z budową parkingów w Komorowie. Na ten przy ul. Ceglanej przewidziano ponad 160 tys. zł, zaś przy ul. Kolejowej – 316 tys. zł. Nie brakuje również planów związanych z budową kanalizacji i sieci wodociągowej. Plany dotyczą m.in. ul. Bugaj w Komorowie, ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach czy ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy. 1,8 mln zł ma kosztować budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie.

Ponad 6 mln zł przygotowano na cele związane z oświatą. 4,5 mln zł pochłonie budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach. Przebudowa sali gimnastycznej w szkole w Michałowicach – 700 tys. zł. Przewidziano również modernizacje w placówkach w Nowej Wsi i Komorowie.

Piastów

W budżecie Piastowa na 2020 r. ustalono dochody na poziomie ponad 135 mln zł. Z kolei wydatki mają wynieść 141 mln zł. Daje to deficyt w wysokości ponad 6,2 mln zł.

Miasto planuje również kosztowne inwestycje. Blisko 5,1 mln zł przygotowano na odnowę tkanki mieszkaniowej. Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” ma pochłonąć 3,8 mln zł. Nie zapomniano również o drogach. Modernizacja ul. Orzeszkowej, od ul. Sienkiewicza do ul. Godebskiego, pochłonie 1,3 mln zł.

Ponad 1,4 mln zł miasto przeznaczy na rozbudowę ul. Sułkowskiej. Samorząd będzie kontynuował przebudowę i rozbudowę liceum im. Adama Mickiewicza – 1,1 mln zł. Również ponad 1 mln zł zostanie przeznaczone na budowę filii przychodni SPZOZ „Piastun”. Blisko 2,8 zł będzie kosztowała modernizacja Willi Mullera.

Raszyn

Dochody gminy Raszyn ustalono na kwotę ponad 153 mln zł, zaś wydatki mają wynieść blisko 151 mln zł. W kwestii inwestycji, samorząd większość środków przeznaczy na drogi. Przebudowa ul. Jutrzenki i bez nazwy w Dawidach Bankowych będzie kosztowała ponad 1,7 mln zł (dochody własne prawie 350 tys. zł). Blisko 2,2 mln zł gmina przeznaczy na modernizację ul. Zacisze II etap (dochody własne 440 tys. zł). Planowana jest także rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach – 2,7 mln zł (dochody własne – prawie 1,4 mln zł). Na projekty budowlane przygotowano 540 tys. zł.

Ponad 700 tys. zł samorząd planuje przeznaczyć na ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła. Zabezpieczono również środki na rewitalizację Austerii – 200 tys. zł oraz jej adaptację na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej (z dochodów własnych ponad 440 tys. zł).