Rozejrzyj się wokół

0
33
Reklama

W Grodzisku trwają konsultacje społeczne. Mieszkańcy mogą przekazać władzom gminy uwagi na temat bezpieczeństwa i jakości życia w swojej okolicy.

Uważasz, że jakaś inwestycja – plac zabaw czy nowa droga – poprawiłaby życie twoje i twoich sąsiadów? 1 października rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego. Mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi do projektu 40 inwestycji mailowo, lub w papierowej ankiecie.

– Rewitalizacja, to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji – mówi Michał Marciniak, ekspert zatrudniony przez Urząd Miejski w Grodzisku w związku z Programem Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego. – W ciągu ostatnich miesięcy identyfikowaliśmy takie obszary na terenie gminy, które dotyka więcej problemów społecznych, środowiskowych i przestrzennych niż sąsiednie. Czyli np. więcej osób korzysta tam z zasiłków i z pomocy społecznej, znajdują się tam lombardy, a straż miejska odnotowuje większą liczbę zakłóceń porządku. Większe tam są także stężenia PM10, czyli pyłów, które uznawane są za niekorzystne, jakość dróg jest gorsza, a ilość zdegradowanych budynków i zdewastowanych terenów zielonych większa – dodaje.

Siedem obszarów

W ramach przeprowadzonej analizy wyznaczono siedem podobszarów rewitalizacji: dwa na terenie wiejskim Gminy Kłudno Stare i Urszulin i pięć w mieście Grodzisk Mazowiecki obejmujące teren centrum: Łąki, osiedle Kopernik, teren przy ul. Sportowej i teren przy ul. Szczęsnej. W sumie obszar wyznaczony do rewitalizacji to 30 proc. powierzchni Grodziska, gdzie mieszka 20 proc. ludności.

Kiedy w kolejnym etapie Rada Gminy zatwierdziła listę obszarów do rewitalizacji, rozpoczęło się opracowanie projektów konkretnych przedsięwzięć, jakie mogą te tereny wyciągnąć z kłopotów.

Reklama

– Tych projektów jest 30, a budżet na ich realizacje to ponad 170 mln zł – mówi Michał Marciniak. – Ich wykaz poddany został właśnie konsultacji społecznej. A więc warto sprawdzić, czy mieszkamy na obszarze rewitalizacji? I czy te projekty, które są proponowane, w naszej ocenie poprawią jakość życia mieszkańców? Czy może pomogłoby co innego? – podpowiada.

Czytaj również: Nagroda dla Grodziska

Dla centrum Grodziska

Przykładem terenu wyznaczonego do rewitalizacji jest centrum Grodziska, dzielnica Łąki. – Mieszkańcy mają tu wiele problemów wynikających z tego, że buduje się tam lokalne komunalne, a ich lokatorzy nie dbają o najbliższe otoczenie – mówi Marciniak. – Dla tej dzielnicy proponujemy m.in. powstanie Klubu Integracji Społecznej, działania edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców oraz promujące postawy proekologiczne, programy animacyjne i edukacyjne, nowy plac zabaw, uaktywnienie istniejącej już tam świetlicy. A także podniesienie cyfrowych kompetencji mieszkańców (szkolenia) – dodaje.

Sam program rewitalizacji nie daje pewności, że fundusze będą przyznane. Jest to jednak niezbędne narzędzie do tego, by gmina mogła zacząć się ubiegać o dotacje ze środków unijnych. Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 będą dostępne tylko dla tych gmin, które mają uchwalony gminny program rewitalizacji i wskazane projekty rewitalizacyjne. Jeżeli gmina chce z nich skorzystać, musi opracować taki program i uzgodnić go z Urzędem Marszałkowskim.

Głos mieszkańców

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są dla mieszkańców w Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych ul. Kościuszki 12A i na stronie internetowej Urzędu Grodziska Mazowieckiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Dodatkowe informacje związane z procesem rewitalizacji można uzyskać pod numerem (22) 755 55 34 wew. 135 i 103 lub drogą elektroniczną: 

Czytaj również: Grodziski park zyska patronkę

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj