Rozbudowa monitoringu miejskiego

0
327

Do końca października 2019 roku kamery monitoringu miejskiego pojawią się w kolejnych lokalizacjach na terenie Pruszkowa.

Bezpieczeństwo to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki w kontekście montowania kolejnych kamer. Monitoring ułatwia pracę policji oraz straży miejskiej, a także pozwala mieszkańcom dochodzić swoich praw. W Pruszkowie pierwsze kamery pojawiły się w latach 2003-2004. – Od początku istnienia system jest rozwijany o ilość kamer oraz modernizację i zastosowanie w nim nowych rozwiązań i technologii. Na dzień dzisiejszy system monitoringu miasta Pruszkowa to 57 kamer oraz system dozoru parkingu – informuje nas Włodzimierz Majchrzak, komendant pruszkowskiej straży miejskiej. – Rozbudowa nowych punktów kamerowych zawsze była podyktowana wcześniejszą analizą stanu zagrożeń i bezpieczeństwa, a także współpracą z mieszkańcami naszego miasta i informacjami przekazywanymi przez inne służby – dodaje.

W 2019 roku system monitoringu miejskiego zostanie rozbudowany. Kamery pojawią się w czterech lokalizacjach. Planowane jest zamontowanie ich w rejonie skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Berenta. Pojawi się tam jedna kamera szybkoobrotowa z przesyłem światłowodowym. Lokalizacja ta została wytypowana w związku z licznymi interwencjami straży miejskiej, zgłoszeniami zakłóceń porządku publicznego, a także lokalizacją wielu sklepów oraz zapewnieniem ciągłości monitorowania zdarzeń od stacji WKD do ul. Bolesława Prusa.

Planowana rozbudowa monitoringu obejmie skrzyżowanie ul. Emancypantek z ul. Anielki. Na wysokości pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Emancypantek 4 postawiony zostanie słup z jedną kamerą szybkoobrotową oraz drugą wspomagającą stacjonarną. Dzięki temu możliwa będzie kontrola spożywania alkoholu w miejscach zakazanych prawem, kontrola ciągu handlowego oraz placu zabaw i Parku Miejskiego Żwirowisko. Monitoring pozwoli również na ciągłość rejestrowania zdarzeń od strony parku oraz od ulic Działkowej, Wojska Polskiego oraz Plantowej. Kamery – szybkoobrotowa oraz stacjonarna – pojawią się przy Parku Anielin Zachodni (skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego z ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej). To jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, a ponadto miejsce licznych interwencji straży miejskiej oraz zakłóceń porządku publicznego.

Kamera szybkoobrotowa pojawi się również w rejonie ul. Helenowskiej, za budynkiem ujęcia studni oligoceńskiej. Służby odnotowywały zdarzenia związane z dewastacją mienia (niszczenie studni). Dodatkowo w pobliżu jest placówka szkolna; monitoring pozwoli na zapewnienie ciągłości rejestrowania zdarzeń od strony ul. Plantowej i ul. Helenowskiej.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekt i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne oraz m.in. dokonać podłączenia nowych punktów kamerowych do systemu rejestracji monitoringu wizyjnego w siedzibie pruszkowskiej straży miejskiej.