Rowerem po gminie

0
527
Reklama

Wiosną 2017 r. władze gminy Nadarzyn rozpoczęły realizację budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Zaplanowane ścieżki są elementem zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Warszawy oraz 34 gmin sąsiadujących ze stolicą, którego łączna długość wyniesie 330 km.

W pierwszych dwóch etapach powstało 20,8 km tras rowerowych, połączonych z systemem ścieżek rowerowych w gminach Lesznowola oraz Brwinów. Możemy już wygodnie – i przede wszystkim bezpiecznie – zwiedzać gminę rowerem, trasy bowiem prowadzą przez najbardziej atrakcyjne tereny, których tu nie brakuje. Od północy trasa zaczyna się na ulicy Pruszkowskiej w Strzeniówce, skąd skręca w ulicę Plantową, następnie ulicą Błońską i Graniczną biegnie wzdłuż ulicy Mszczonowskiej i kończy się przy budowanej trasie S8.

Kolejny szlak biegnie ulicami Przemysłową i Młochowską w Rozalinie, wzdłuż ul. Mazowieckiej w Młochowie, Aleją Kasztanową do Ruśca i tutaj ulicami Osiedlową, Górną do Bakaliowej.

Reklama
Źródło: Urząd Gminy Nadarzyn

W Kajetanach i Walendowie trasy prowadzą ulicami: Brzozową, Nad Utratą, oraz gminną drogą bez nazwy do ul. Ludowej w Marysinie, gdzie łączy się z siecią gminy ścieżek rowerowych gminy Lesznowola.

W ramach projektu powstało również siedem punktów „Bike&Ride”. Punkty są wyposażone w stojaki na rowery, a niektóre z nich również w wiaty, w których można schronić się przed niespodziewanym deszczem.

Prace związane z realizacją pierwszego etapu zakończone zostały w maju 2018 r. Na ich realizację gmina Nadarzyn uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości ponad 4,5 mln zł.

W sierpniu gmina Nadarzyn otrzymała dotację w wysokości ponad 6,9 mln zł na realizację trzeciego etapu, w ramach którego powstanie 17 km kolejnych ścieżek rowerowych. Najdłuższy odcinek o długości 6,2 km poprowadzi przez Starą Wieś, Urzut, Rozalin, łącząc istniejące już trasy w Nadarzynie i Rozalinie. Trasa długości ponad 4,4 km powstanie w Starej Wsi przy ulicach: Pieczarkowej, Brwinowskiej, Taminy, Głogowej, Jemiołowej i Grodziskiej. Całość projektu zamknie realizacja dwóch tras: ponad 3,4 km wzdłuż drogi powiatowej Młochów-Krakowiany oraz 3 km z Nadarzyna do Walendowa.

Reklama