Rok z deficytem

0
174

Krótko przed świętami Rada Gminy Grodzisk Mazowiecki zagłosowała za przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 r.

Sesja budżetowa odbyła się 20 grudnia. Projekt został wcześniej zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, teraz w głosowaniu przeszedł zdecydowaną większością głosów – za przyjęciem budżetu zagłosowało 19 radnych, 2 było przeciw.

Budżet na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 351 mln zł i wydatki w kwocie 381 mln zł. To oznacza aż trzydziestomilionowy deficyt, który ma zostać sfinansowany dzięki emisji obligacji gminnych. Tradycyjnie największy kawałek budżetowego tortu przypadnie oświacie – koszty związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych pochłoną blisko jedną trzecią budżetu (109 mln zł). Z pewnością jednak mieszkańców najbardziej interesować będą zaplanowane na ten rok inwestycje. Tu budżet zakłada wydatkowanie ponad 91 mln zł, czyli blisko 25% całości. Na co mają zostać przeznaczone środki? Najdroższą inwestycją będzie oczywiście budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej, na którą w 2020 r. samorząd wyda 22 mln zł. Kolejna ważna i kosztowna inwestycja to budowa szkoły podstawowej w Szczęsnym – jej koszt oszacowano na 13 mln zł. 10 milionów złotych ma pochłonąć budowa nowego ratusza na tyłach willi Niespodzianka. 7 milionów złotych to z kolei kwota zabezpieczona na modernizację placówek oświatowych, w tym dokończenie budowy hali sportowej przy SP nr 5, rozbudowa SP nr 2 i remont podstawówki w Izdebnie Kościelnym. Półtora miliona złotych przeznaczono na budowę nowej strażnicy OSP. Ponadto w budżecie przewidziano również budowę i remonty dróg gminnych (łącznie na ten cel przeznaczono 10 mln zł). Zabezpieczono również wsparcie dla innych jednostek samorządowych w realizacji remontów na terenie gminy. Województwo mazowieckie otrzyma 1 mln zł na remont skrzyżowania drów wojewódzkich (ul. Chełmońskiego i Żyrardowskiej). Tyle samo otrzyma powiat grodziski na modernizację dróg powiatowych w gminie.

Tegoroczny budżet jest znacznie wyższy od poprzedniego – w 2019 r. dochody gminy wyniosły 307 mln zł, zaś wydatki 312 mln zł. Deficyt wyniósł wówczas niespełna 5,5 mln zł, zaś na inwestycje przeznaczono 84,7 mln zł.