Rekordowa liczba projektów

0
255

Trwa weryfikacja złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2020. Mieszkańcy mieli wiele pomysłów, co przełożyło się na rekordową liczbę projektów – 94.

Budżet obywatelski to mechanizm, który pozwala na realizację oddolnych inicjatyw. Mieszkańcy chętnie zgłaszają swoje propozycje, czekają na ich formalną weryfikację, a potem mogą wziąć udział w głosowaniu i wybrać projekty, które zostaną zrealizowane. W IV edycji pruszkowskiego budżetu obywatelskiego na wykonanie pomysłów przeznaczono ponad 1,7 mln zł. Kwota ta jest podzielona na siedem obszarów.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Wpłynęły aż 94 wnioski, co jest rekordowym wynikiem. Rok temu było ich 69. Każdy, kto chciał złożyć wniosek, mógł skorzystać ze wsparcia podczas dyżuru konsultacyjnego. Przygotowanie dokumentacji wymagało wysiłku, ale mieszkańcy nie przestraszyli się ścieżki formalnej. Widoczna jest również różnorodność projektów – wśród nich znalazły się m.in.  boisko siatkarskie w SP 2, wiaty z ławkami rezerwowych na boisku „Ligi Szóstek”, łąki kwietne, budowa placu zabaw dla niepełnosprawnych dzieci, altany parkowe, seniorada czy też działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Każdy wniosek sprawdzany jest pod kątem spełnienia wymogu przynależności do zadań własnych gminy, terminu i technicznych możliwości jego realizacji oraz zgodności z przepisami prawa. W trakcie weryfikacji wydział merytoryczny może kontaktować się z autorami celem uzupełnienia danych.

12 sierpnia zostanie przedstawiona liczba projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Odbędzie się ono w dniach 19-26 sierpnia.