Razem można więcej

0
643
Reklama

Wspólnymi siłami można zdziałać więcej – do takiego wniosku doszli włodarze Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa. Efektem jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy.

Strony zdecydowały się na wspólne działania na polu opracowywania i przygotowywania projektów do realizacji w ramach programu „Rozwój lokalny”, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Pruszków, Grodzisk i Żyrardów mają na względzie dążenie do rozwoju elektromobilności oraz działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Coraz więcej mówi się o pojazdach z napędem elektrycznym. W perspektywie kilku najbliższych lat liczba tego typu aut na polskich i europejskich drogach będzie rosła. Przybędzie również autobusów elektrycznych. Te są znane osobom korzystającym z komunikacji miejskiej w Warszawie. Nie zabraknie ich również w regionie. W ubiegłym roku Pruszków otrzymał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”. Część dofinansowania zostanie przeznaczona na dwa autobusy elektryczne i stację ładowania. To samo dotyczy Grodziska i Żyrardowa, bo gminy o środki starały się w ramach partnerstwa. Jak widać współpraca się opłaciła, a więc będzie kontynuowana w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Ponadto polem wspólnego działania między miastami ma być wymiana doświadczeń związana z realizacją i wdrażaniem projektów ze wspomnianego wcześniej mechanizmu. Strony zobowiązały się także do organizacji konferencji oraz szkoleń związanych z elektromobilnością oraz walką z niską emisją.

Reklama

List intencyjny został podpisany przez prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, prezydenta Pruszkowa Pawła Makucha i burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego.

Reklama