Rada Społeczna CPK

0
300

25 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, podczas którego ustalone zostały kierunki przyszłych działań.

Do zadań nowo powołanej Rady będzie należało między innymi doradzanie podczas procesu przejmowania nieruchomości oraz tworzenie kierunków rozwoju gminnych inwestycji, które mogłyby liczyć na wsparcie merytoryczne oraz współfinansowanie ze strony spółki CPK.

Radę Społeczną ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego tworzą przedstawiciele gmin, na terenie których planowana jest budowa lotniska – Baranów, Teresin i Wiskitki. Radni tych trzech gmin wybrali 15-osobowy skład Rady Społecznej, po pięć osób z każdej gminy. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady, którym został Robert Pindor z gminy Baranów, zaś wiceprzewodniczącymi – Artur Konarski z Wiskitek oraz Tomasz Tondera z Teresina.

– Chciałbym w maksymalny możliwy sposób pogodzić planowaną inwestycję z interesem mieszkańców. Oczywiście, o tym nie jesteśmy w stanie rozstrzygać zza biurka w Warszawie, dlatego Rada Społeczna będzie pełnić tak istotną rolę. Zamierzam dołożyć najwyższych starań, żeby proces inwestycyjny został przeprowadzony z poszanowaniem dla mieszkańców – powiedział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Dzisiejsze spotkanie jest kluczowe nie tylko dlatego, że to pierwsze posiedzenie Rady Społecznej CPK, ale także dlatego, że jej przedstawiciele ustalili, jakie będą ich priorytety działań – dodał.

Rada Społeczna będzie pełniła rolę doradczą w sprawach związanych z wykupem nieruchomości pod inwestycję i sposobem jego przeprowadzania, a także we wszystkich sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Pozwoli to na minimalizację społecznych kosztów inwestycji, które poniosą mieszkańcy tych trzech gmin.

Pod budowę portu lotniczego konieczne będzie przejęcie wielu terenów, znajdujących się obecnie w posiadaniu prywatnych właścicieli. Spółka CPK będzie prowadziła z nimi negocjacje, oferując wykup albo nieruchomości zamienne. W tej chwili prowadzone są prace zmierzające do ustalenia zasobów nieruchomości znajdujących się w zarządzie m.in. Lasów Państwowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości, które będą mogły być oferowane jako nieruchomości zamienne. Obszar terenu, który zostanie objęty wykupem, będzie znany jednak dopiero po precyzyjnym ustaleniu położenia inwestycji.