Punkty za szczepienia

0
620
Reklama

5 punktów w procesie rekrutacji do przedszkoli otrzymają dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia ochronne. Taką decyzję podjęli radni Piastowa.

Kilka tygodni temu w regionie odnotowano kilkanaście przypadków zachorowań na odrę. Jedno z ognisk miało miejsce w Piastowie. Dyskusje na temat konieczności szczepień dotyczyła całej Polski. Zwracano uwagę, że tej sprawy nie można pomijać, a najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo.

Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wystąpił z inicjatywą uwzględnienia w kryteriach rekrutacji do przedszkoli dodatkowych 5 punktów za szczepienie dzieci. Nad sprawą pochylili się radni. Podczas sesji 21 stycznia dyskutowali nad projektem uchwały. Podczas rozmów rozpatrywano wniosek o zwiększenie liczby punktów do 10. Takie rozwiązanie nie spotkało się z akceptacją radnych. Pięciu było za, pięciu przeciw, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Ostatecznie przyjęto projekt zaproponowany przez burmistrza, za którym opowiedziało się 13 radnych. 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała zakłada wprowadzenie zmian do poprzedniej dotyczącej rekrutacji do przedszkoli, czyli 5 punktów dla dzieci, które przeszły bezpłatne szczepienia ochronne. Wystarczy przedstawić kserokopię odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia pociechy, aby potwierdzić spełnienie kryterium.

Reklama

Co istotne, szczepienie będzie brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W związku z tym nie będzie głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu do placówki. Podczas pierwszego uwzględnia się takie elementy jak m.in. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata lub członków jego rodziny. Z kolei w drugim etapie to samorządy mogą przyjmować określone kryteria.

Reklama