Przejazdy rodzinne podczas ferii

0
245

Podczas ferii rodzice z dziećmi mogą skorzystać z wprowadzonych na ten okres ulgowych przejazdów pociągami WKD w ramach tzw. „przejazdów rodzinnych”.

Z ulgowych przejazdów skorzystać może każda dorosła osoba podróżująca z dzieckiem, które nie ukończyło 16. roku życia. W takiej sytuacji podróżny ma prawo do zakupu dla siebie oraz dla dziecka biletów jednorazowych „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, lub też nabyć w kasie bilet jednorazowy ze zniżką 50% dla siebie oraz bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Ze zniżki w ramach taryfy „przejazd rodzinny” pasażerowie mogą skorzystać we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Bilet dla osoby dorosłej i dla dziecka zakupiony w kasie biletowej zostanie zaopatrzony przez kasjera w adnotację „Przejazd rodzinny” i potwierdzony datownikiem. Jeżeli podróżny zakupił bilet na przejazd w punkcie uprawnionym do sprzedaży biletów WKD lub automacie biletowym, powinien samodzielnie dokonać na biletach wpisu „Przejazd rodzinny”. W przypadku nabycia przez podróżnego biletu na przejazd w ramach oferty „Przejazd rodzinny” przy pomocy telefonicznej aplikacji mPay lub SkyCash, w trakcie kontroli biletów składa ustne oświadczenie, że korzysta z przejazdów w ramach oferty „Przejazdy rodzinne”. Podczas przejazdu opiekun dziecka powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka. Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z promocyjnej taryfy „Przejazdy rodzinne” pasażerowie mogą korzystać od godz. 15.00 dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 24.00 dnia 10 lutego 2019 r.