Przedłużony termin płatności

0
231

Raszyński urząd przedłużył termin płatności podatków. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty drogą elektroniczną.

Sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym sprawia, że urzędy stosują środki ostrożności. Samorządy zachęcają do załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz dokonywanie wszelkich opłat za pomocą przelewu. Władze gminy Raszyn podjęły decyzję o przedłużeniu płatności podatków lokalnych za pierwszą ratę w 2020 roku do końca marca. Należności można uregulować również poprzez wpłatę na konto Banku Spółdzielczego w Raszynie: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 z dekretacją numeru decyzji podatkowej. – Osoby, które w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym nie uregulują w terminie posiadanych należności, od których zostaną naliczone odsetki, będą mogły wystąpić do Wójta Gminy Raszyn z wnioskiem o udzielenie ulg w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa – informuje Urząd Gminy. Warto dodać, że kolejne terminy płatności rat to: 15 maja, 15 września i 15 listopada 2020 r.

PSZOK nieczynny, zamiatane ulice

Mieszkańcy Raszyna nie mogą obecnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK przy ul. Turystycznej w Nadarzynie jest nieczynny do końca marca.

Na raszyńskich drogach trwa mechaniczne zamiatanie jezdni oraz usuwanie wszelkich nieczystości. W związku z tym władze samorządowe apelują do mieszkańców o ograniczenie parkowania na ulicach do 10 kwietnia.