Przede wszystkim bezpieczeństwo

0
374
Reklama

Powiat pruszkowski otrzymał ponad 185 tysięcy zł dofinansowania na projekty związane z bezpieczeństwem. Pierwszy dotyczy prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych, drugi przeciwdziałania przemocy i szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Wiadomo, że kwestie związane z bezpieczeństwem są niezwykle istotne. Najważniejsza jest  edukacja, a także uświadamianie osób w każdym wieku na temat zagrożeń oraz przedstawianie właściwych zachowań na drodze czy w relacjach z drugim człowiekiem. Powiat pruszkowski otrzymał dofinansowanie na realizację tych zadań. Środki zostały przyznane w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Powiat otrzymał 100 tys. zł na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz edukowanie mieszkańców w kwestii zachowania na drodze. Wkład własny wyniesie 94,5 tys. zł. Znana jest lokalizacja wspomnianych przejść oraz forma działań edukacyjnych. – W ramach tego projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Starzyńskiego, Warszawskiej i Baletowej w Dawidach w gminie Raszyn, oraz na działania edukacyjno-profilaktyczne, mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców na temat prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych i w ich okolicach (organizacja miasteczka ruchu drogowego na imprezie powiatowej, rozpowszechnienie, plakatów, ulotek oraz odblasków) – informuje Emilia Jarosz-Lis ze starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Drugi projekt to „Otwórz oczy i powiedz STOP”. Powiat pruszkowski otrzymał na jego realizację ponad 85 tys. zł dofinansowania, a z własnego budżetu może wyłożyć ponad 32 tys. zł. Projekt obejmuje kwestie związane z podniesieniem świadomości mieszkańców na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz zjawiska przemocy, a także spraw związanych z bezpieczeństwem. Za realizację odpowiadają Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie oraz Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Komendy Powiatowej Policji, szkół oraz gmin z terenu powiatu. – W ramach projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw, m.in. dzięki organizacji warsztatów tematycznych: antydyskryminacyjnych, „Fake news”, „Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, „Wyrażanie uczuć i emocji”, „Asertywna komunikacja”, „Umiejętności społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej”, „Cyberprzemoc”, „Trening kontroli złości”, „Kształtowanie poczucia własnej wartości”, samoobrony – tłumaczy Jarosz-Lis. – Ponadto zostaną stworzone kreatywne i innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży wspomagające proces edukacji dla bezpieczeństwa – dodaje.

Reklama
Reklama