reklama
Strona główna Aktualności Akt. Baranów Powiat za integralnością Mazowsza

Powiat za integralnością Mazowsza

0

Propozycja podziału województwa mazowieckiego wzbudziła szeroką dyskusję. Rada Powiatu Pruszkowskiego opowiedziała się za zachowaniem integralności Mazowsza.

Pod koniec lipca pojawił się temat wyodrębnienia Warszawy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Planowany podział Mazowsza wzbudził wiele kontrowersji. Marszałek województwa Adam Struzik uznał go za nieracjonalny i szkodliwy. Wiele osób zwraca uwagę, że działanie ma charakter stricte polityczny.

Temat podziału Mazowsza pojawił się podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, podczas której przedstawiono stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa. Za zachowaniem status quo, zdaniem samorządowców, przemawiają skutki, które może wywołać planowana zmiana. Podział Mazowsza wiąże się m.in. z powstaniem rozległych obszarów biedy na terenie nowego województwa mazowieckiego i niewielkich obszarów zamożności. W uzasadnieniu do stanowiska wskazano również na konieczność ustanowienia podwójnej administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego, co znacznie zwiększy wydatki na ten cel. Zdaniem radnych powiatu pruszkowskiego, podział wywoła również ogromne zamieszczanie instytucjonalne i własnościowe, co przełoży się na opóźnienia m.in. w wykorzystywaniu środków unijnych. Kolejny argument dotyczy zaprzepaszczenia dorobku samorządu województwa mazowieckiego oraz zniknięcia z mapy Europy regionu, który postrzegany jest jako silny i rozwijający się wyjątkowo dynamicznie. Wskazano również, że podział można doprowadzić do braku środków, które dotychczas pochodziły z dochodów z metropolii warszawskiej na utrzymanie dróg, szpitali czy instytucji kultury. Ponadto, zwrócono uwagę na przerwanie ciągłości dokumentów strategicznych i planistycznych, a także konieczność ponownych negocjacji z Komisją Europejską regionalnych programów operacyjnych.

Nie tylko mieszkańcy i samorządy

Rada Powiatu uważa, że sprawa powinna zostać poddana konsultacjom. – Poza mieszkańcami Mazowsza i samorządami, stanowisko w ramach konsultacji powinny wyrazić także zlokalizowane w regionie instytucje publiczne i prywatne, podmioty gospodarcze, podmioty sektora nauki, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz inni zainteresowani. Wszyscy interesariusze lokalnych i regionalnych strategii, programów, planów i bieżących działań samorządów powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tak istotnej sprawie, jaką jest podział województwa, który pociągnie za sobą głęboko niekorzystne skutku w sferze ich funkcjonowania, a mieszkańcom regionu przyniesie znaczne obniżenie poziomu życia – napisano w uzasadnieniu stanowiska podpisanym przez starostę Krzysztofa Rymuzę.

Projekt przedstawiony podczas sesji wzbudził dyskusję. Część radnych wskazywała, że nie został należycie przygotowany i jest działaniem politycznym. Z kolei inni wskazywali na konieczność wyrażenia sprzeciwu wobec podziału Mazowsza. Ostatecznie 17 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, sześć osób przeciw, zaś trzy wstrzymały się od głosu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Exit mobile version