Poszukiwania wykonawcy

0
471
Reklama

Jeszcze w tym roku w Piastowie ma powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Miasto intensywnie szuka wykonawcy zadania.

W gospodarstwach domowych często pojawia się problem, co zrobić z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, zużytymi oponami czy sprzętem elektronicznym. Rozwiązaniem jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Selektywnych, który przyjmuje tego rodzaju rzeczy. W Piastowie takie miejsce znajduje się przy al. Krakowskiej, na terenie targowiska miejskiego (wejście od ul. Piotra Skargi). Drugi ma powstać przy ul. Poniatowskiego.

Piastowski magistrat szykuje się do inwestycji. Na realizację projektu miasto otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1,9 mln zł. Teraz władze Piastowa rozpoczęły poszukiwania wykonawcy inwestycji, która została podzielona na dwie części. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach której ma powstać utwardzony plac manewrowy z ogrodzeniem dla dostawczych pojazdów ciężarowych. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych, instalacji systemu telewizji dozorowej, oświetlenia terenu, dostarczenia kontenerów systemowych. Druga część odnosi się do kwestii przebudowy nawierzchni ul. J. Poniatowskiego (odcinek od Idzikowskiego do PSZOK), która będzie prowadzić do PSZOK.

Piastowski magistrat w postępowaniu przetargowym otrzymał jedną ofertę, ale dotyczy ona tylko… połowy zadania. Znalazł się chętny na budowę drogi dojazdowej do PSZOK. Wszystko niby w porządku, ale oferta przekracza założony budżet na ten cel o blisko 200 tysięcy zł. Nikt nie zgłosił się do budowy PSZOK. Zatem poszukiwania trzeba będzie ponowić. Zgodnie z założeniami PSZOK ma zostać wykonany do 30 listopada 2019 r.

Reklama
Reklama