Poprawa jakości powietrza

0
486
Reklama

Od dłuższego czasu Piastów prowadzi intensywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W tym celu urząd prowadzi działalność edukacyjną.

Zła jakość powietrza to problem, który trapi społeczeństwo. Dlatego samorządy coraz częściej decydują się na inwestycje i działania mające na celu poprawę tego stanu rzeczy. Chodzi m.in. o budowę ścieżek rowerowych, dofinansowania do wymiany pieców czy też termomodernizację obiektów publicznych. Co istotne, prowadzone są liczne akcje uświadamiające i edukacyjne. Społeczeństwo zyskuje wiedzę i chętnie bierze udział w projektach na rzecz czystości powietrza.

Piastów podejmuje wiele działań na „własnym podwórku”, a także współpracuje z innymi samorządami. W maju podpisano porozumienie dotyczące pozyskania dofinansowań do OZE. – Nasza współpraca będzie polegała na prowadzeniu usług konsultacyjnych i doradczych w ramach wdrażania działań antysmogowych. Będzie to udzielenie pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji z różnych źródeł zewnętrznych, np. z programu „Czyste Powietrze”, z budżetu UE, na termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych, wymianę przestarzałych źródeł ciepła, wymianę przestarzałej stolarki okiennej, itp. Na początku przeprowadzona zostanie analiza potencjalnych beneficjentów (mieszkańców), którzy będą chcieli się ubiegać się o dofinansowanie inwestycji przeciwdziałających zjawisku smogu i ustalony zostanie zakres inwestycji, jaką beneficjent zechce wykonać. Następnie beneficjent otrzyma szerokie wsparcie związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie. Dalej prowadzony będzie monitoring oceny wniosku w jednostce finansującej oraz pośrednictwo w kontaktach beneficjenta z tą jednostką (uzupełnienia, wyjaśnienia itd.). Także podczas podpisywania umowy o dofinansowanie oraz podczas realizacji swojej inwestycji beneficjent nie zostanie sam. Wsparcie merytoryczne będzie kontynuowane – tłumaczy Anna Lorens z piastowskiego urzędu. – Warto przypomnieć, że od 2017 roku nasze miasto udziela już piastowianom dotacji na wymianę pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji. Na ten cel z budżetu naszej gminy można otrzymać do 4 tys. zł dofinansowania. Do końca ubiegłego roku w Piastowie z tą dopłatą wymieniono już łącznie 150 palenisk – dodaje.

Władze miasta nadal szukają kolejnych rozwiązań. Trzy nowe budynki komunalne wykonano w technologii pasywnej, hala sportowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza będą obiektami o wysokiej energooszczędności. Cel jest jeden. – Jakość powietrza w Piastowie analizuje stale pięć stacji monitorujących. Staramy się robić jak najwięcej, by było ono coraz lepsze. Podjęte przez nas i naszych mieszkańców działania z całą pewnością do tego prowadzą. Wiele także zależy od świadomości ludzi, dlatego promowanie energooszczędności i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł oraz uświadamianie o zagrożeniach, jakie niesie dla nas smog, jest także elementem niezbędnym przy realizacji wszelkich działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji w naszym otoczeniu – wyjaśnia Anna Lorens.

Reklama
Reklama