Planują przebudowę

0
369

Piastowski magistrat planuje poważną inwestycję w postaci przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Władze miasta chcą zrealizować zadanie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kilka lat temu wokół liceum im. Adama Mickiewicza było gorąco. Na pierwszym planie znalazła się kwestia podmiotu, który ma prowadzić placówkę. W 2013 r. Piastów otrzymał od zarządu powiatu pruszkowskiego wypowiedzenie porozumienia. Możliwe były różne scenariusze. Rozważano połączenie Mickiewicza z Zespołem Szkół im. Fridtjofa Nansena, jednak do tego nie doszło. Przez pewien czas los liceum był niepewny. Gdy w 2014 r. starostą został Zdzisław Sipiera, placówka ponownie trafiła „pod skrzydła” Piastowa. Kwestię tę uregulowano formalnie, podpisując akt notarialny. Szkoła należy więc do Piastowa i pod szyldem miasta funkcjonuje ponownie od września 2015 r.

Jak wiadomo, tego typu obiekty wymagają określonych nakładów finansowych, przeznaczanych nie tylko na utrzymanie, ale i modernizację. Od lat mówi się o potrzebie rozbudowy liceum, jednak do konkretów nie doszło. W 2016 r. władze Piastowa zajęły się kwestią projektu rozbudowy placówki. Następnie przyszedł czas na realizację, ale tu pojawiły się trudności. W planach było stworzenie kompleksu licealno-gimnazjalnego, jednak po reformie oświaty plany trzeba było zweryfikować. Nie oznacza to, że idea rozbudowy Mickiewicza odeszła w zapomnienie. Hala sportowa i boisko to obiekty, które bardzo przydałyby się uczniom.

Mogłoby się wydawać, że skoro projekt jest, a władze wyrażają wolę realizacji inwestycji, pozostaje tylko znaleźć wykonawcę inwestycji. Tu pojawił się problem w postaci pieniędzy. Miasto podejmowało próby znalezienia partnera prywatnego, ale bezskutecznie. Marzenia o tym, że inwestycję uda się zrealizować w 2018 r., trzeba było odłożyć na później.

Piastów nie zamierza składać broni i chce zrealizować koncepcję. Miasto ponownie ogłosiło przetarg na przebudowę i rozbudowę liceum im. Adama Mickiewicza. Planowana jest również budowa hali sportowej przy ul. 11 Listopada 2A. W założeniu partner prywatny sfinansuje i wykona roboty budowlane, a następnie będzie odpowiadał za utrzymanie obiektu. Czas umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosi 22 lata.

Dzięki inwestycji placówka zyskałaby nowy blask, a uczniowie odpowiednie warunki do nauki. Plan zakłada budowę nowej części liceum wraz z łącznikiem oraz częścią biblioteczną. Obecny obiekt przeszedłby gruntowny remont. Inwestycja zakłada stworzenie hali sportowej oraz zagospodarowanie terenu, czyli wykonanie parkingu, chodnika oraz boiska.

W sprawie przebudowy i rozbudowy liceum więcej będzie można powiedzieć po 8 marca, kiedy minie termin zgłoszeń potencjalnych partnerów projektu.