Pięciu finalistów

0
353
Reklama

24 września w Urzędzie Gminy Michałowice poznamy zwycięzcę konkursu na kampus edukacyjny w Regułach. Do II etapu przeszło pięć prac.

Na trzech działkach obok siedziby urzędu w Regułach ma powstać kampus edukacyjny. W marcu podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na organizację konkursu na pracownię, która wykona projekt obiektu. Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów ma być przedszkole. Gmina chce zaspokoić potrzeby edukacyjne i zapobiec ciasnocie.

Zainteresowanie wykonaniem projektu zgłosiło aż 112 pracowni. Liczba chętnych może robić wrażenie. Ponad 40 pracowni zdecydowało się zobaczyć teren, a prace konkursowe przygotowało 37. Następnie trzeba było przeanalizować wszystkie wnioski pod kątem spełnienia wymagań. Sąd konkursowy oceniał prace i wyłonił pięć, które przeszły do II etapu. – W ocenie sądu wybrane prace trafnie odpowiedziały na problem kształtowania zabudowy o charakterze kampusu w zieleni. Sąd w swojej pracy poszukiwał przestrzennego odzwierciedlenia idei centrum podmiejskiej miejscowości o dominującej zabudowie jednorodzinnej i niskiej intensywności. Zielone aleje i historyczne osie łączące majątki w Pęcicach, Regułach i Michałowicach, do dzisiaj widoczne w krajobrazie, stanowią urbanistyczny kościec obszaru objętego konkursem. W ocenie sądu trafna interpretacja układu przestrzennego przesądza o przyszłym potencjale rozwojowym centrum Reguł. W związku z tym sąd zarekomendował do II etapu konkursu prace, w których struktura urbanistyczna została oparta o kształtowanie zabudowy usług publicznych, towarzyszącej terenom otwartym jako luźnej, niskiej i wolnostojącej – czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego.

Teraz trzeba czekać na finał i wybór zwycięzcy. Publiczne ogłoszenie wyników zaplanowano na 24 września br. Wtedy też mieszkańcy będą mogli zapoznać się z wystawą pokonkursową.

Reklama
Reklama