Park dla zmysłów

0
1184
Reklama

Amfiteatr, plac ze ścianami z kolorowych luksferów, trawiaste pagórki – to tylko kilka sfer programowych parku sensorycznego, który ma powstać przy ul. Wapiennej w Pruszkowie.

Świat poznajemy dzięki zmysłom. Ogrody sensoryczne tworzone są głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych, które mogą z ich pomocą odkrywać otaczającą przestrzeń. Idea ta nie wyklucza jednak osób zdrowych z korzystania z nich. Najczęściej parki sensoryczne podzielone są na określone strefy. Ogrody pełnią funkcje socjalizujące, terapeutyczne i edukacyjne dla osób niewidomych bądź z innymi zaburzeniami. W parkach sensorycznych są przestrzenie, które skupione są na innych zmysłach niż wzrok. Dzięki temu osoby z daną dysfunkcją mogą w pełni poczuć i wyobrazić sobie dany krajobraz.

W Pruszkowie park sensoryczny ma powstać między ulicami Partyzantów i Wapienną, na niezagospodarowanym terenie po dawnych ogródkach działkowych. Teren zostanie przygotowany głównie z myślą o potrzebach dzieci, które mają być głównymi odbiorcami inwestycji. W ogrodzie znajdą się strefy programowe mające na celu oddziaływanie na poszczególne zmysły.

W północnej części parku zaplanowano utworzenie amfiteatru. Jego granice wyznaczać będą drewniane pale umacniające ścianę wykopu oraz wystające ponad poziom gruntu celem utworzenia bariery zabezpieczającej przed upadkiem. Z kolei drewniany podest będzie stanowił widownię. Na ściance z palisady zaprojektowano ścianę faktur i dźwięków, która zostanie podzielona na trzy strefy tematyczne. Pierwszą z nich będzie tablica do pisania kredą. Druga strefa to koło, gdzie na pionowej powierzchni zamontowane zostaną m.in. opony, płyty i pokrywki od garnków. Trzecią będą elementy pionowe, które wraz z kołami mogą być traktowane jako cymbałki, ale przede wszystkim pozwolą na poznanie różnych faktur.

Reklama
Fot. Dokumentacja projektowa

Kolejna strefa programowa to plac ze ścianami z kolorowych luksferów. Wysokość każdej z nich będzie wynosiła 1,8 m. Placyk zostanie wykonanie w kształcie koła z łukowatymi ścianami. Cała powierzchnia będzie wysypana niebieskimi zrębkami drewnianymi. Zaplanowano również strefę z siedmioma trawiastymi pagórkami. W centralnej części parku pojawi się kopiec widokowy o wysokości 1,5 metra. Nie zabraknie także piaskownicy. Na terenie parku pojawi się również strefa z donicami do samodzielnej uprawy roślin.

Ogród sensoryczny będzie wyposażony również w elementy małej architektury, m.in. stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, hamaki, leżaki, latarnie solarne, pergole czy też tablice informacyjne. Projekt uwzględnia także roślinność – zaplanowano nasadzenia krzewów, bylin, traw i pnączy.

Zanim jednak wykonawca przejdzie do budowy parku, niezbędne jest wykonanie prac rozbiórkowych. Konieczne jest usunięcie altanek, ogrodzenia oraz murowanego kompostownika oraz uporządkowanie terenu.

Obecnie pruszkowski magistrat poszukuje wykonawcy zadania. Zgodnie z założeniami, inwestycja ma być gotowa do końca listopada br.

Reklama