Odwodnienie i remonty dróg

0
541
Reklama

Zarząd powiatu pruszkowskiego podpisał umowę na budowę kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawidach Bankowych. Planowana jest również modernizacja dwóch ulic w Pęcicach Małych, Jaworowej i Dawidach.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego ma kosztować blisko 3,9 mln zł. W postępowaniu przetargowym do starostwa wpłynęły cztery oferty, których zróżnicowanie było spore. Po przeanalizowaniu wszystkich wybrano tę najkorzystniejszą. Umowa z wykonawcą została zawarta, a zadanie powinno zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od startu prac. Inwestycja dotyczy budowy ok. 850-metrowego odcinka kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego wraz z wpustami. Wykonawca zajmie się również odtworzeniem nawierzchni drogi.

Stan infrastruktury drogowej ma istotne znaczenie dla kierowców. Powiat pruszkowski przymierza się do modernizacji kolejnych nawierzchni jezdni. Tym razem chodzi o ul. Parkową w Pęcicach Małych oraz ul. Warszawską w Jaworowej i Dawidach. W pierwszym przypadku modernizacja dotyczy blisko 900-metrowego odcinka, zaś w drugim 1200-metrowego. W ramach zadania nawierzchnie zostaną wyczyszczone, a następnie planowane jest wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz utwardzenie poboczy. Jak wynika z dokumentacji przetargowej, remont wspomnianych dróg zajmie maksymalnie 10 dni. Obecnie trwają procedury formalne – do 26 listopada starostwo czeka na oferty.

Reklama