Odpady w górę

0
283

Stawki za odbiór odpadów komunalnych poszybowały w górę w wielu miastach i gminach. Nie inaczej jest w Piastowie. Z kolei od 1 sierpnia więcej za śmieci zapłacą mieszkańcy Pruszkowa.

Ostatnie miesiące były dla samorządowców niezwykle ciężkie. Wszystko przez kwestię stawek za gospodarowanie odpadami. Przez wszystkie przypadki odmieniano słowo „podwyżka”. Na firmy odbierające odpady patrzono ze strachem, a gdy trzeba było ogłaszać przetarg – obawiano się wysokości ofert. Wiadomo było, że podwyżki odczują gospodarstwa domowe. Więcej za śmieci zapłacą mieszkańcy m.in. Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. Nie inaczej jest w Piastowie.

Na lipcowej sesji radni przyjęli uchwałę zmieniającą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bez wątpienia podwyżka jest odczuwalna. Obecnie mieszkańcy Piastowa segregujący odpady zapłacą 25 zł od osoby. Wcześniej było to 10 zł. Wysokość stawki za odpady niesegregowane wzrosła z 17 do 44 zł. Nieco mniej za śmieci zapłacą członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. W tym przypadku zniżka wynosi 5 zł.

Warto również dodać, że nie trzeba składać nowej deklaracji śmieciowej. Opłaty są wyliczane na podstawie danych podanych w przekazanym wcześniej formularzu. Jest jednak wyjątek. Nową deklarację muszą złożyć osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny – to warunek uzyskania zniżki.

Od 1 sierpnia zajdą też zmiany w opłatach za odpady w Pruszkowie. Mieszkańcy zapłacą 17 zł za segregowane oraz 28 zł za niesegregowane. Dotychczasowe stawki wynoszą odpowiednio – 12 zł i 21 zł.